• ADVERTORIAL
    SIEA UKAZUJE MLADÝM, AKO ŠETRIŤ ENERGIU A VYTVÁRAŤ INOVÁCIE OHĽADUPLNÉ K PRÍRODE
    Slovenská inovačná a energetická agentúra pomáha verejnosti znižovať spotreby energie a podporuje inovácie, ktoré smerujú k jej efektívnemu využívaniu. Ako sa jej darí vštepovať mladej generácii zásady šetrenia energie aj zodpovedný prístup k prírode, sme sa spýtali generálneho riaditeľa SIEA Petra Blaškovitša. Poznajú ľudia zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)?  Väčšinou áno. Vidíme to aj na otázkach, … Pokračovanie
  • Zodpovedná budúcnosť
    POMÔŽME ZEMI ZODPOVEDNOSŤOU A AKTIVITOU
    V časoch pandémie COVID-19 sa ukazuje, aká dôležitá je zodpovednosť. Sloboda má skutočný zmysel len v spojení so zodpovednosťou. Ak totiž svojím „slobodným“ konaním bez zodpovednosti ohrozujem niekoho iného, už to nie je sloboda pre všetkých. Vtedy nevytvárame slobodný svet. Preto slobodní a zodpovední ľudia chránia seba aj svoje okolie. Podobné je to v prípade … Pokračovanie