ADVERTORIAL
SIEA UKAZUJE MLADÝM, AKO ŠETRIŤ ENERGIU A VYTVÁRAŤ INOVÁCIE OHĽADUPLNÉ K PRÍRODE
Slovenská inovačná a energetická agentúra pomáha verejnosti znižovať spotreby energie a podporuje inovácie, ktoré smerujú k jej efektívnemu využívaniu. Ako sa jej darí vštepovať mladej generácii zásady šetrenia energie aj zodpovedný prístup k prírode, sme sa spýtali generálneho riaditeľa SIEA Petra Blaškovitša. Poznajú ľudia zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)?  Väčšinou áno. Vidíme to aj na otázkach, … Pokračovanie

 • Zodpovedná budúcnosť
  POMÔŽME ZEMI ZODPOVEDNOSŤOU A AKTIVITOU
  V časoch pandémie COVID-19 sa ukazuje, aká dôležitá je zodpovednosť. Sloboda má skutočný zmysel len v spojení so zodpovednosťou. Ak totiž svojím „slobodným“ konaním bez zodpovednosti ohrozujem niekoho iného, už to nie je sloboda pre všetkých. Vtedy nevytvárame slobodný svet. Preto slobodní a zodpovední ľudia chránia seba aj svoje okolie. Podobné je to v prípade … Pokračovanie
  ADVERTORIAL
  UHLÍKOVÚ STOPU MÁME POD KONTROLOU
  Logistická firma Geis je na slovenskom trhu viac ako 15 rokov. Za tú dobu si vybudovala nielen dobré meno a pozíciu lídra na slovenskom prepravnom trhu paletových zásielok, ale aj aktívne vyvíja množstvo aktivít smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. A čo konkrétne Geis robí? Ekológia Integrácia bežných ekologických pravidiel do fungovania firmy vo všetkých 8 pobočkách … Pokračovanie
  ADVERTORIAL
  NONOILEN JE MATERIÁL KOMPOSTOVATEĽNÝ V REÁLNYCH PODMIENKACH
  Novinka v oblasti bioplastov so širokým využitím, ktorá môže významne prispieť k ekologickej udržateľnosti. Čo si predstavujete pod pojmom plastová doba? Nastal už začiatok jej konca? Väčšina vecí okolo nás je z plastu alebo je v plaste zabalená, to je pre mňa pojem plastová doba. Samozrejme, plast má vo svete svoje miesto. Má veľa výhod, treba ho … Pokračovanie
  ADVERTORIAL
  DETI, KTORÉ POROZUMEJÚ HODNOTE JEDLA, BUDÚ V DOSPELOSTI KUPOVAŤ KVALITNEJŠIE POTRAVINY
  Kým žiak dokončí stredoškolské štúdium, skonzumuje viac ako 4 000 pokrmov zo školských jedální. Školy sú preto skvelým priestorom, kde môžeme deťom vštepiť správne stravovacie návyky, poučiť ich o zdravom životnom štýle, a to všetko zábavným a chutným spôsobom. A práve touto cestou sa vybral Kaufland v spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola. Spolupráca, … Pokračovanie