• Spokojný zamestnanec
    KRITICKÉ MYSLENIE AKO CESTA K NOVEJ PRACOVNEJ KULTÚRE
    V dynamickej atmosfére 21. storočia už takmer každé zamestnanie stojí a padá na kvalite komunikácie. Tá rozhoduje o plynulosti pracovného procesu, tímovej spolupráci či spokojnosti jednotlivých zamestnancov. Zároveň je však komunikácia v zásade komplikovaným vedeckým problémom. Skladá sa totiž z množstva situácií, možností, vplývajú na ňu rôzne typy osobností či emócie. Existuje však súbor zručností, ktorý vo vyspelých ekonomikách už … Pokračovanie
  • PARTNERI PROJEKTU