Skip to main content
  • Spokojný zamestnanec

    KRITICKÉ MYSLENIE AKO CESTA K NOVEJ PRACOVNEJ KULTÚRE

    V dynamickej atmosfére 21. storočia už takmer každé zamestnanie stojí a padá na kvalite komunikácie. Tá rozhoduje o plynulosti pracovného procesu, tímovej spolupráci či spokojnosti jednotlivých zamestnancov. Zároveň je však komunikácia v zásade komplikovaným vedeckým problémom. Skladá sa totiž z množstva situácií, možností, vplývajú na ňu rôzne typy osobností či emócie. Existuje však súbor zručností, ktorý vo vyspelých ekonomikách už … Continued