Skip to main content
  • Technológie a inovácie

    PODPORA TECHNOLÓGIÍ A INOVÁCIÍ NA SLOVENSKU

    Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) už viac ako 4 roky pod názvom Inovačné služby SARIO pomáha prepájať slovenské technologické a inovatívne spoločnosti s veľkými firmami doma i v zahraničí. Cieľom týchto služieb je systematická podpora investorov s dôrazom na technologické inovácie a podporu zavádzania procesov súvisiacich s tzv. Priemyslom 4.0 a zároveň snaha o stále väčšie zapájanie lokálnych technologických spoločností do … Continued