Technológie a inovácie
ZMENIŤ SPRÁVANIE ĽUDÉ MÔŽE BÝŤ NÁROČNEJŠIE, NEŽ VYNÁJSŤ NOVÚ TECHNOLÓGIU
Pracujete v Dublinskom výskumnom inštitúte. Ako by ste ohodnotili slovenské výskumné centrá v porovnaní so zahraničím? Pracoval som v Dublinskom inštitúte, už som sa vrátil na Slovensko. Tu zasepôsobím na Univerzite Komenského a ťažko sa porovnávapráca na univerzite s výskumným inštitútom. V Dubline sme nemali žiadnych študentov, tedačlovek mohol celú časť svojej prácevenovať výskumu.  Teraz aj prednášam a vediem bakalárske a diplomové práce, čo na jednej strane znamená, … Pokračovanie