Technológie a inovácie
INOVÁCIE AKO HNACIA SILA SLOVENSKEJ EKONOMIKY
V čase digitalizácie a globálnej konkurencie majú podniky čoraz ťažšiu úlohu zostať relevantnými na trhu. Inovácie produktov a služieb spolu so štruktúrovanou pomocou od štátu môžu podnikateľom pomôcť napredovať, získať konkurenčnú výhodu a udržať či zlepšiť svoje postavenie na slovenskom a európskom trhu. Slovensko sa už niekoľko rokov po sebe radí medzi miernych inovátorov. V … Pokračovanie
Technológie a inovácie
PODPORA TECHNOLÓGIÍ A INOVÁCIÍ NA SLOVENSKU
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) už viac ako 4 roky pod názvom Inovačné služby SARIO pomáha prepájať slovenské technologické a inovatívne spoločnosti s veľkými firmami doma i v zahraničí. Cieľom týchto služieb je systematická podpora investorov s dôrazom na technologické inovácie a podporu zavádzania procesov súvisiacich s tzv. Priemyslom 4.0 a zároveň snaha o stále väčšie zapájanie lokálnych technologických spoločností do … Pokračovanie