Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovedná spoločnosť » FIRMY BY NEMALI VNÍMAŤ MERANIE EMISIÍ LEN AKO POVINNOSŤ
Zodpovedná budúcnosť

FIRMY BY NEMALI VNÍMAŤ MERANIE EMISIÍ LEN AKO POVINNOSŤ

V spojení s:
Foto: Adobe Stock
V spojení s:
Foto: Adobe Stock

IVANA VAGASKÁ

Výkonná riaditeľka združenia Business Leaders Forum

Vlani poklesli emisie skleníkových plynov v dôsledku pandémie globálne o 5 %. Vzhľadom na široký dopad pandémie ide o prekvapivé číslo, ktoré predznamenáva, aké ťažké bude dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Európska únia, ktorá je druhým najväčším producentom kumulatívnych (historických) emisií na svete, sa však svojho ambiciózneho plánu nevzdáva a aktívne podniká kroky k tomu, aby sa z Európy stal do roku 2050 prvý uhlíkovo neutrálny kontinent.

Prečo je meranie CO2 vo firmách dôležité?

„Štáty môžu nastaviť regulátory, energetickú politiku, ale vo výsledku je samotná realizácia na domácnostiach, samosprávach a firmách,“ hovorí Viktor Třebický z organizácie CI2, ktorý sa už 25 rokov venuje témam ekológie a udržateľného rozvoja a v novembri viedol seminár na tému merania CO2 stopy aj pre členov Business Leaders Forum. Aj preto Európska komisia tento rok predstavila smernicu o nefinančnom reportovaní, ktorá začne platiť v roku 2023 a bude sa týkať omnoho väčšieho spektra firiem ako doteraz. Tie budú po novom povinné reportovať celkové množstvo skleníkových plynov, ktoré zodpovedajú aktivitám alebo produktom firmy.

Meranie uhlíkovej stopy ako príležitosť 

Firmy by meranie uhlíkovej stopy nemali vnímať len ako ďalšiu povinnosť, ale ako príležitosť. Zmapovanie emisií totiž môže byť najlepším východiskom pre nastavenie opatrení s cieľom ich znižovania, neskôr aj nutnosťou pri prezentovaní činnosti firmy. „Aj keď sú s tým spojené náklady, vo výsledku to môže firmám priniesť úsporu prostriedkov,“ dodáva Třebický.

Meranie uhlíkovej stopy však môže byť pre firmy, najmä na začiatku, problematické. Vyžaduje totiž zber obrovského množstva dát, často vo forme, v akej doteraz neprebiehalo. Mnohé opatrenia súvisiace so znižovaním uhlíkovej stopy sa týkajú aj priamo zamestnancov a zamestnankýň, ktorí by mali chápať, prečo firma prichádza so zmenami.

Uhlíková stopa je však už dnes vnímaná ako kľúčový ukazovateľ udržateľnosti firmy. Stane sa nielen požiadavkou trhu, ale aj investorov či významných klientov, ktorých bude zaujímať, ako uhlíkovo náročná je firma, s ktorou spolupracujú. Okrem úprimného záujmu firmy o budúcnosť planéty tak bude ďalším dôvodom merania CO2 stopy udržanie konkurencieschopnosti pri získavaní zákaziek.

Next article