Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovedná spoločnosť » PO DOSIAHNUTÍ CO2 NEUTRALITY PLÁNUJE BOSCH ZNÍŽIŤ EMISIE O ĎALŠÍCH 15 %
ADVERTORIAL

Udržateľnosť vníma Bosch ako súčasť svojej spoločenskej zodpovednosti. V roku 2020 sa stal prvou celosvetovou CO2 neutrálnou priemyselnou spoločnosťou a teraz sa sústreďuje na redukciu emisií v dodávateľskom reťazci.

Bosch sa v roku 2020 stal prvou celosvetovou CO2 neutrálnou priemyselnou spoločnosťou.

Oznámená CO2 neutralita spoločnosti Bosch vo všetkých jej 400 pobočkách zahŕňa vlastnú výrobu, administratívu a výskum. Počíta s emisiami CO2, ktoré sú výsledkom spaľovania fosílnych palív, ako je benzín, nafta, vykurovací olej, zemný plyn a uhlie, ako aj so všetkými procesnými plynmi (napr. zváranie) spoločnosti (Scope 1).

Zahrnuté sú aj nepriame emisie CO2 zo spotreby energie vo forme elektriny, diaľkového vykurovania alebo pary (Scope 2).

,,Po dosiahnutí uhlíkovej neutrality v Scope 1 a 2 chceme znížiť emisie v dodávateľskom reťazci (Scope 3). Tu sme si vytýčili cieľ znížiť emisie o ďalších 15 % do roku 2030, čo predstavuje zhruba 67 miliónov ton CO2,“ uviedla Kristýna Nováková, špecialistka korporátnej komunikácie pre Bosch na Slovensku.

I po dosiahnutí CO2 neutrality spoločnosť naďalej zvyšuje energetickú účinnosť tak, aby došlo k minimalizácii využívania kompenzačných certifikátov v rámci Scope 1 a 2, ktorými aktuálne kompenzuje zhruba 27 % nevyhnutných emisií.

Zároveň sa zameriava na analýzu dodávateľského reťazca a emisnej stopy svojich produktov a služieb, čo, samozrejme, vyžaduje úzku spoluprácu s dodávateľmi. Emisie chce Bosch znížiť napr. v logistike alebo pri nákupe materiálov.

Rozhovor s odborníkom na globalizáciu a udržateľnosť TU

Zníženie emisií sa týka aj fázy používania produktov spoločnosti. ,,Napríklad pokiaľ budeme schopní optimalizovať faktor výkonnosti a efektivity našich produktov, koncoví zákazníci by na prevádzku potrebovali menej elektriny, plynu alebo vodíka. A vzhľadom na dĺžku životnosti našich produktov to bude mať priaznivý dopad,“ dodala Kristýna Nováková.

Znižovanie emisií v priebehu životného cyklu výrobku sa týka takmer celého portfólia spoločnosti – od spotrebného tovaru cez tepelnú techniku až po riešenia v oblasti mobility a priemyslu.

,,Tým, že konáme ekonomicky, ekologicky a sociálne zodpovedným spôsobom, chceme zlepšiť kvalitu života ľudí a chrániť živobytie súčasných i budúcich generácií. Napĺňame tak naše motto Stvorené pre život,“ uzatvára Kristýna Nováková.

BOSCH: Naše hodnoty na čom staviame


VEDELI STE, ŽE BOSCH…

  • bol prvou celosvetovou CO2 neutrálnou priemyselnou spoločnosťou?
  • dosiahol CO2 neutralitu v Nemecku už v roku 2019?
  • zastáva pozíciu technologickej neutrality, ktorá umožňuje firme hľadať klimaticky šetrné riešenia mobility komplexne, vrátane tých pre existujúci vozový park?
Next article