Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovedná spoločnosť » BUĎME AKTÍVNYMI OBČANMI
ADVERTORIAL

“Odpady nepoznajú pohlavie, výšku nášho konta alebo pozíciu. Každý z nás je spoluzodpovedný za stav, v ktorom sa naša planéta nachádza. Žijeme v dobe, kedysi môžeme kúpiť čokoľvek, ale aj v dobe, kedy si nemôžeme dovoliť čokoľvek vyhodiť. Mení sa pohľad na spoločnosť: Ukáž mi svoj odpad a ja ti poviem, kto si.““

ING. PETRA CSEFALVAYOVÁ

Spoluzakladateľka neziskovej organizácie INCIEN (inštitút cirkulárnej ekonomiky)

Môžete nám, prosím, predstaviť INCIEN? Čomu sa venujete?

Inštitút sme založili v roku 2016 ako našu reakciu na súčasný systém, chceli sme byť súčasťou zmeny a viac pracovať s témou životného prostredia v praxi. INCIEN je mladá organizácia, ale jej zakladatelia sa venujú životnému prostrediu a špeciálne odpadom už viac ako 15 rokov.

Hlavným poslaním je podporiť transformáciu slovenskej ekonomiky na cirkulárny model, implementovať jej princípy práve v podmienkach SR. Premeniť odpad na zdroj a nie na nechcenú vec, ktorá poškodzuje životné prostredie, chrániť primárne zdroje, aby sme ich nemuseli vyťažiť, získať z prírody, ale nechať ich v obehu čo najdlhšie. Naším cieľom je informovať, vzdelávať, pracovať s dobrými príkladmi z praxe, byť súčasťou inovatívnych projektov. Spolupracujeme s firmami, obcami, štátnymi orgánmi, verejnou správou, neziskovými organizáciami. Snažíme sa ísť osobným príkladom a podporovať kritické myslenie v ľuďoch. Myslenie v súvislostiach, nedávať len návody.

Akým smerom sa uberá cirkulárna ekonomika?

Cirkulárna ekonomika je o zmene myslenia, vytváraní environmentálnych a zároveň ekonomických podnikateľských modelov. Jej hlavnou víziou je prevencia vzniku odpadov, ktoré vníma už len ako suroviny. Z toho vyplýva aj moja odpoveď. Zmena myslenia nie je jednoduchá, avšak silne už viditeľná na rôznych úrovniach.

V súčasnosti môžeme cirkulárnu ekonomiku vidieť hlavne v oblasti odpadov a v ich predchádzaní. Téma sa rozvíja ako na strane technológií pre spracovanie odpadov, tak aj v oblasti alternatívnych materiálov, ktoré vstupujú na trh.

Cirkulárnu ekonomiku môžeme vidieť už aj v bežnom živote, napríklad v zákone o zálohovaní jednorazových nápojových fliaš, zákaze vybraných jednorazových výrobkov. Tiež v povinnosti triediť a zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad.

Môžeme očakávať nejaké inovácie v tejto sfére? Aké?

Určite hovoríme o pozitívnom trende. Nenájdeme segment, ktorý v určitom momente nehľadal riešenia aj vo svojej oblasti. Trh vníma svoju konkurencieschopnosť aj vo svojom udržateľnom obraze.

Očakávané sú inovácie a trendy momentálne v stavebnom priemysle, v riešení demoličného odpadu a znovuvyužívaní odpadu ako stavebnej suroviny. Tiež do sektora prichádzajú stále nové materiály na báze recyklátov.

Akými spôsobmi pomáhate zlepšiť životné prostredie?

Naša práca je založená na expertíze v odpadovom hospodárstve a schopnosti prepájať všetkých aktérov. Nielen nastavovať systém, ale uviesť ho do reality. Radiť, ako je možné znížiť množstvo odpadov, ktorý každý z nás ako jednotlivec, organizácia alebo systém tvoríme. Hľadať riešenie v udržateľných alternatívach, ale všetko v podmienkach SR a preukázateľne realizovateľných. Ako experti spolupracujeme na tvorbe legislatívy a stratégií vo verejnej, štátnej aj súkromnej sfére.

Meriame uhlíkovú stopu organizáciám a na základe výpočtov a dát hľadáme riešenia na znižovanie množstva produkovaných emisií. Zavádzame projekty, napríklad „Kancel bez koša“, ktorý je založený na polročnej práce s ambasádormi, ktorí pod vedením nastavujú systémy vo svojich prevádzkach na zníženie množstva odpadov.

V určitom zmysle suplujeme aj úlohu štátu pri hľadaní riešení pre cirkulárnu ekonomiku a napríklad cez Akadémiu cirkulárnej ekonomiky do hĺbky vzdelávame štátnu sféru. Aplikujeme tiež nástroje pre formy na meranie napríklad cirkularity.

Ako môžeme všetci prispieť k zlepšeniu životného prostredia?

Podporujme lokálne výrobky a služby, nakupujme produkty s dlhou životnosťou a začnime odmietať jednorazové produkty. Ide o spôsob života, kde sa snažíme obmedzovať produkciu odpadu v domácnosti. Samozrejme, to zahŕňa aj jeho správne triedenie, aby mohol byť odpad zrecyklovaný a v prípade bioodpadu skompostovaný. Pri nákupoch sa zaujímajme o pôvod produktov, dožadujme sa informácií. Dávajme si pozor na klamlivé reklamy, dôverujme firmám a výrobcom, ktorí transparentne komunikujú so svojimi zákazníkmi, neskrývajú sa za zelené riešenia, ale využívajú riadne certifikované systémy. Buďme aktívnymi občanmi. Podporujme organizácie, ktoré sa venujú rôznym spoločenským témam. Ak nemôžeme byť aktívni napriamo, dajme im svoju podporu.

Next article