Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovedná spoločnosť » SADÍME STROMY TAM, KDE JE TO POTREBNÉ
Zodpovedná budúcnosť

SADÍME STROMY TAM, KDE JE TO POTREBNÉ

Foto: Adobe Stock

MARTINA R. HROMADOVÁ

PR manařérka Nadácie Ekopolis

V iniciatíve Sadíme budúcnosť Nadácia Ekopolis spojila úsilie chrániť životné prostredie, dlhodobú podporu komunitných projektov a rastúci záujem ľudí o to, ako môžeme reálne pomôcť našej krajine.

Sadíme budúcnosť zapája ľudí do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy, ktoré sú symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou.

Jej cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, všade tam, kde je to potrebné. Teda najmä v lokalitách, kde funkčná zelená infraštruktúra chýba, alebo je narušená. Dôležitou súčasťou prístupu iniciatívy Sadíme budúcnosť je podpora miestnych komunít – aktívnych samospráv, škôl, občianskych združení. Súčasťou iniciatívy sú vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity na zvýšenie povedomia o význame stromov v krajine.

„V Nadácii Ekopolis si uvedomujeme, že výsadba stromov a kvalitnejšia zeleň nie sú univerzálnou ani jedinou cestou k udržateľnej budúcnosti. Výsadbu stromov však považujeme za konkrétny a užitočný spôsob, ako urobiť krajinu krajšou, pestrejšou a najmä odolnejšou voči dôsledkom zmeny klímy. Každý strom ovplyvňuje mikroklímu, pohlcuje z atmosféry uhlík a zároveň zadržiava vodu. Vytvára podmienky na život iných rastlín, živočíchov, húb a mikroorganizmov. Každý strom je súčasťou ekosystému dôležitého aj pre náš život,“ hovorí Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Iniciatíva bola oficiálne spustená 20. októbra a sprístupnila nový online portál www.sadimebuducnost.sk, ktorý všetkým záujemcom pomôže s plánovaním, odborným poradenstvom či metodikou pre zmysluplné výsadby, hľadaním pozemkov i získavaním financií cez otvorené grantové kolá.

„Vďaka našim donorom sa nám na jeseň 2021 podarilo podporiť spolu 28 výsadieb naprieč celým Slovenskom, kde miestni dobrovoľníci a nadšenci vysadili viac ako 1 250 stromov. Stromov listnatých, pôvodných druhov, na miestach, kde chýbali a kde sú veľmi potrebné pre ľudí, pre živočíšnu a rastlinnú rozmanitosť daného miesta. Cieľ iniciatívy sa nám darí napĺňať práve vďaka jednotlivým partnerom zo súkromného sektora, ktorí majú možnosť kedykoľvek počas roka sa k nám pridať a demonštrovať tak spoločnú víziu,“ dodáva Medveď.

Next article