Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovedná spoločnosť » NONOILEN JE MATERIÁL KOMPOSTOVATEĽNÝ V REÁLNYCH PODMIENKACH
ADVERTORIAL

Novinka v oblasti bioplastov so širokým využitím, ktorá môže významne prispieť k ekologickej udržateľnosti.

Čo si predstavujete pod pojmom plastová doba? Nastal už začiatok jej konca?

Väčšina vecí okolo nás je z plastu alebo je v plaste zabalená, to je pre mňa pojem plastová doba. Samozrejme, plast má vo svete svoje miesto. Má veľa výhod, treba ho len posunúť na ďalšiu úroveň. Našťastie sme súčasťou projektu, ktorý signalizuje zmenu.

Nonoilen páska, Foto: Nonoilen

Máme materiál, ktorý začne novú éru. Éru, keď budú mať plasty uzavretý životný cyklus a budú kompostovateľné v reálnych podmienkach priemyselného alebo domáceho kompostu. 

Čo myslíte pod spojením „kompostovateľné v reálnych podmienkach“?

Bioplasty, ktoré sú momentálne na trhu, sú certifikované ako kompostovateľné do 180 dní. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov je to možné iba v laboratórnych podmienkach. Reálne sa v priemyselných kompostoch kompostuje 6 týždňov. Čiže väčšina bioplastov nie je kompostovateľná v reálnych podmienkach.

My však máme materiál, ktorý je kompostovateľný v reálnych podmienkach priemyselného kompostu.

Ako je to s infraštruktúrou pre kompostovanie na Slovensku?

Nonoilen obal na telefón, Foto: Nonoilen

Je to na dobrej ceste. V niektorých mestách už sú kompostárne vybudované, ďalšie sa budujú. V Európe sú omnoho ďalej. Intenzívne sa kompostuje od 80. rokov minulého storočia. 

Aký alternatívny materiál spomínate a čo z neho dokážete vyrábať?

Ide o revolučný materiál Nonoilen, ktorý je s jeho vlastnosťami a širokou paletou použitia jediný na svete. Ako jediný bioplast vydrží teplotu 100°C. Nonoilen je o krok vpred a má podobné vlastnosti ako syntetické plasty, pritom ich neobsahuje.

Nonoilen výrobky, Foto: Nonoilen

Momentálne sme schopní nahradiť 30 % obalových materiálov. Nonoilen má väčší potenciál, možno ho aplikovať napríklad na výrobu fólií, vstrekovanie, termoforming, 3D tlač, technické tkaniny, lisovanie a mnoho ďalšieho.

Z výrobkov sú to: príbory, riad, ochranné obaly, slamky, obchodné obaly, poháre, misky, taniere, fólie, vrecká, osobná hygiena a ďalšie.

Ako sa vyvíja ochota slovenskej verejnosti vyjsť z pomyselnej plastovej komfortnej zóny a začať používať produkty z alternatívnych materiálov?

Z prieskumov vyplýva, že mladých ľudí téma zaujíma a snažia sa s tým niečo robiť. Čo nás teší a motivuje venovať sa ekologickej udržateľnosti aj naďalej, a to nielen pokiaľ ide o plastový odpad, ale v budúcnosti aj v iných oblastiach. 

Pomôžte chrániť náš domov TU

Chystáte sa vaše portfólio alternatívnych, neplastových produktov v budúcnosti rozširovať?

Áno, pripravujeme ďalšie produkty. Počúvame potreby našich klientov a snažíme sa vyhovieť aj ich požiadavkám. Nonoilen je tvarovateľný ako plastelína, možno ho prispôsobovať požiadavkám klienta a vytvárať produkty na mieru.

Aká je vaša osobná vízia v rámci obmedzovania plastového odpadu v horizonte 5 rokov?

Chceme ponúknuť čo najviac alternatív materiálov a produktov, ktoré zaťažujú životné prostredie. Starostlivo si vyberáme, ktoré riešenia sú tie najvhodnejšie. Uprednostňujeme materiály, ktoré sú reálne biodegradovateľné a kompostovateľné. Cieľom je nahradiť čo najväčšie množstvo materiálov, ktoré zaťažujú planétu. 

Next article