Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovedná spoločnosť » ZÁLOHOVANÉ NÁPOJOVÉ OBALY – HORÚCA NOVINKA VO SVETE CIRKULARITY NA SLOVENSKU
ADVERTORIAL

Ak chceme, aby Slovensko prešlo na hospodárstvo bez odpadu, ktoré využíva recykláciu a zabezpečuje, aby do životného prostredia neunikal žiadny odpad, musíme uviesť do života systém zálohovania obalov. Surovina vo forme recyklátu sa vracia do nových fliaš. 

Ing. PETRA CSEFALVAYOVÁ

INCIEN – Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z.

Slovensko sa od roku 2022 stalo jednou z krajín, ktoré systém zálohovania zaviedli. 

Doteraz PET fľaše a plechovky končili v kontajneroch na triedený odpad, odtiaľ putovali k recyklátorovi. Recyklovaný plast končil hlavne v textilnom priemysle, recyklovaný hliník v kovových výrobkoch (hliníkové plechovky a iné).

Systém zálohovania zapája nielen spotrebiteľov, ktorí boli motivovaní svojím environmentálnym svedomím, aby odpad vyhodili do správneho kontajnera, ale aj výrobcov a predajcov. Výrobca musí na výrobok umiestniť znak zálohy. Predajca má možnosť povinného alebo nepovinného zberu prázdnych obalov.

Spotrebiteľ je motivovaný aj finančne. Vďaka tomu sa v krajinách so zálohovým systémom zber zálohovaných obalov zvýšil zo 60 na 90 %.

Výhody systému

  • Dosahuje najvyššiu mieru triedeného zberu plastového odpadu – v Európe 90 %.
  • Je účinným nástrojom na riešenie úniku plastov do životného prostredia. Znižuje množstvo nápojových obalov v oceánoch o 40 %.
  • Je jediným spôsobom, ako splniť cieľ 90 % separovaného zberu plastových fliaš do roku 2029.
  • Vytvára nové pracovné miesta.
  • Podporuje ekologický dizajn pre lepšiu recykláciu.

Spotrebiteľ je motivovaný aj finančne. Vďaka tomu sa v krajinách so zálohovým systémom zber zálohovaných obalov zvýšil zo 60 na 90 %.

Ako to funguje/má fungovať na Slovensku?

Nový systém bol spustený od 1. 1. 2022. Zapojilo sa doň 2 000 predajných miest, z toho tisíc nepovinne.

Spotrebiteľ si kúpi hliníkové alebo plastové PET obaly so symbolom Z, k cene výrobku je pripočítaná cena zálohy 15 centov.

Zálohy sa vzťahujú na všetky obaly od 0,1 l do 3 l. Ide o obaly nápojové (aj z energetických a alkoholických nápojov a štiav). Do systému nepatria obaly z potravín, ako sú oleje, sirupy, ocot, mlieko a mliečne výrobky, tie patria do žltých nádob na triedený zber.

Ako funguje cirkulárna ekonomika zistíte TU

Označené obaly môže spotrebiteľ vrátiť do tzv. zálohomatov, ale nie stlačené ako do kontajnerov. Zálohomat zoberie iba nestlačené obaly so symbolom Z, bez zvyšku tekutín, aby zálohomat mohol načítať čiarový kód. Vyzbieraný odpad sa lisuje, putuje do dotrieďovacieho strediska, k recyklátorovi a od neho k výrobcovi.

Na Slovensku budeme môcť vrátiť zálohované obaly aj na miestach bez zálohomatu, ak je predajňa vybavená mobilnou čítačkou, ktorú má k dispozícii napríklad pokladníčka.

Zálohu si vyzdvihnete vo forme zľavy na nákup alebo vám ju priamo vyplatia.

Prečo v predajniach vidno málo týchto symbolov?

Zákon povoľuje dopredaj výrobkov do júna 2022. Predajcovia sa snažia predať pôvodné zásoby, potom ich nahradia novými so symbolom záloh. Nové obaly sú v obchodoch od februára.

Dôležité je, že systém prináša povinnosť výrobcu vrátiť do každej novej PET fľaše minimálne 25 % recyklátu. Táto povinnosť bude platiť od roku 2025. Podiel recyklátu sa postupne bude zvyšovať. Systém zálohovania je nástroj, ako vyzbierať čistú a kvalitnú surovinu, ktorá sa vráti do každej novej fľaše, a to je CIRKULÁRNA EKONOMIKA V PRAXI.

Next article