Skip to main content
Domovská stránka » Spokojný zamestnanec » SLABÁ DIVERZITA V TECHNICKÝCH SMEROCH A SLABÝ ZÁUJEM O ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Spokojný zamestnanec

SLABÁ DIVERZITA V TECHNICKÝCH SMEROCH A SLABÝ ZÁUJEM O ODBORNÉ VZDELÁVANIE

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Stredné školy navštevujú základné školy, kde žiakom predstavujú svoj program, vysvetľujú, prečo si vybrať práve ich školu. Nie je nad osobnú skúsenosť a tak som sa išla pozrieť na takýto „nábor“. 

Otázka diverzity v technických oblastiach a záujem o odborné vzdelávanie je na Slovensku aj v Európe čoraz väčším problémom. Údaje ukazujú, že v oblastiach STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika) existuje značný nedostatok rozmanitosti, najmä pokiaľ ide o nedostatočné zastúpenie žien. To spolu s nezáujmom o odborné vzdelávanie má negatívny vplyv na inovácie a konkurencieschopnosť v európskom hospodárstve.

Ženy tvoria len 20 percent pracovnej sily STEM

Podľa správy Európskej komisie iba 28 % pracovnej sily v oblastiach STEM v Európe tvoria ženy, napriek tomu, že tvoria takmer polovicu celkovej pracovnej sily. Na Slovensku je toto číslo ešte nižšie, ženy tvoria len 20 % pracovnej sily STEM.

Prečo sa oplatí mať ženy v tíme?

Mnohé štúdie opakovane potvrdzujú, že tímy s rodovou diverzitou s vyrovnaným pomerom vykazujú výrazne lepšiu kolektívnu inteligenciu a mieru kreativity. Podľa výskumu spoločnosti Sodexo o rodovej rovnováhe na pracovisku, firmy, ktorých tímy majú pomer zloženia oboch pohlaví v rovnováhe, majú vyššie povedomie značky o 5 %, vyšší rast o 13 %, lepšie si udržia zákazníkov o 12 % a v neposlednom rade majú vyšší hrubý zisk o 23 % ako tímy, kde prevažuje jedno pohlavie.

Nezáujem o odborné vzdelávanie

Rôznorodá a vzdelaná pracovná sila je nevyhnutná pre inovácie a konkurencieschopnosť a nedostatok rozmanitosti v technických oblastiach obmedzuje schopnosť spoločností zostať konkurencieschopnými v rýchlo sa meniacom technologickom prostredí.

Na riešenie týchto výziev je dôležité, aby školy, zamestnávatelia a vlády spolupracovali pri vytváraní programov a iniciatív, ktoré povzbudzujú a podporujú rozmanitosť v technických oblastiach a záujem o odborné vzdelávanie. To by mohlo zahŕňať ponúkanie štipendií a grantov pre ženy v odboroch STEM, podporu vzdelávania STEM na školách a poskytovanie stimulov pre spoločnosti, aby najímali rôznorodú pracovnú silu.

Našou úlohou robiť osvetu

Milan Ráchela, vedúci odborného vzdelávania Duálnej akadémie doplnil: „Často sa stretávame s dôsledkami absentujúcich faktorov vo vzdelávaní, ktoré sa snažíme v Duálnej akadémii eliminovať. Ide predovšetkým o slabé kritické a logické myslenie, nedostatočný základ v matematike a nerozvinutý verbálny prejav a pod. Okrem toho je našou úlohou je robiť osvetu a informovať verejnosť, že odborné vzdelávanie je ,inʻ, potrebuje ,hlavičkyʻ a je aj pre dievčatá.“

„V Duálnej akadémii chceme kontinuálne zvyšovať diverzitu, v našom prípade podielu dievčat medzi našimi žiakmi. Veríme, že štúdium na našej strednej škole bude prospešné nielen pre ne a ponúkne im svetlú budúcnosť, ale že zlepšením diverzity a záujmu o odborné štúdium zvýšime konkurenciu a tým aj motiváciu a napredovanie všetkých našich študentov,“ uzavrela RNDr. Renáta Valeková, predsedníčka Duálnej akadémie.

profil avatar

Ing. NATÁLIA SEGURA

PR & Marketing Specialist, Duálna Akadémia

profil avatar

MARTIN MIHALEC

Head of Strategy & Innovation, Duálna Akadémia

Next article