Skip to main content
Domovská stránka » Spokojný zamestnanec » INAKOSŤ NA PRACOVISKU – VÍTANÁ AJ ODMIETANÁ
Spokojný zamestnanec

INAKOSŤ NA PRACOVISKU – VÍTANÁ AJ ODMIETANÁ

V spolupráci s:
Zdroj: HALFPOINT IMAGES
V spolupráci s:
Zdroj: HALFPOINT IMAGES

V Profesii má na starosti spoločenskú zodpovednosť. Zameriava sa najmä na skupiny, ktoré sú na okraji trhu práce. Pod jej vedením vznikol program Výpomoc so srdcom.

ANNA PODLESNÁ

CSR manager v Profesia.sk a programu Výpomoc so srdcom

Niektoré skupiny ľudí majú sťažený prístup k získaniu zamestnania. Na ich podporu bol vytvorený program Výpomoc so srdcom, ktorý má širokú sieť partnerov a spoluprácu s tretím sektorom. Za prínos v zamestnávaní ľudí so znevýhodnením získala spoločnosť Profesia viaceré ocenenia.

Keď sa znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podarí prácu nájsť, môžu sa na pracovisku stretnúť s ďalšou nepríjemnosťou – diskrimináciou.

Aké sú postoje voči inakostiam na pracovisku?

Podľa prieskumu spoločnosti Profesia malo na Slovensku v roku 2022 len 15 % ľudí v práci priamu skúsenosť s kolegom alebo kolegyňou so zdravotným znevýhodnením a 14 % s niekým, kto patrí ku LGBTI+ komunite. Až 40 % nemalo žiadnu skúsenosť s kolegami s inakosťami. Pričom práve osobná skúsenosť zásadne ovplyvňuje náš postoj. 

Prečo sú na pracoviskách najmenej viditeľní ľudia so zdravotným znevýhodnením a LGBTI+ zamestnanci?

Kým prví sa boja priznať ku svojej inakosti kvôli vlastnému bezpečiu, druhí nedostanú ani šancu ukázať, ako pracovať vedia. Pričom ak niekto zažil v práci kolegyňu alebo kolegu so zdravotným znevýhodnením, bol jeho postoj dvojnásobne pozitívnejší ako postoj tých, ktorí takúto skúsenosť nemali. To isté prieskum potvrdil aj v prípade LGBTI+ kolegov.

Je smutné, že obe skupiny sú na pracoviskách najmenej viditeľné dlhodobo a rovnaká situácia je aj v okolitých krajinách. Profesia tento prieskum realizuje od roku 2018.   

Zdroj: profesia.sk

10 % zamestnancov zažíva na pracovisku diskrimináciu. O aké druhy diskriminácie ide?

Diskriminácia sa väčšinou týkala veku (30 %), názoru (27 %), pohlavia (21 %). Z tých, ktorí zažívajú diskrimináciu na pracovisku, až 52 % uviedlo, že musia pracovať oveľa usilovnejšie, aby dosiahli rovnaké uznanie a zaobchádzanie ako ostatní. V 33 % prípadoch ich prácu kontrolujú dôkladnejšie než prácu iných a 32 % sa cítilo v práci ponižovaných. Diskriminačne sa podľa respondentov správali nadriadení (73 %), kolegovia (42 %) a zákazníci (8 %).

Má diverzita na pracovisku vplyv na to, či sa zamestnávateľovi darí?

Približne 48 % respondentov nevie, či má rozmanitosť pracovnej sily pozitívny alebo negatívny vplyv na to, ako sa zamestnávateľovi darí. Pozitívne ju vníma 25 %, negatívne 4 % a 23 % respondentov nevidí žiaden vplyv.


Infobox
Prieskum o postojoch voči inakostiam a diskriminácii na pracovisku Profesia realizuje každý druhý rok. Prieskum sa uskutočňuje anonymne a reprezentuje postoje a skúsenosti s diskrimináciou ľudí v produktívnom veku vo vzťahu k menej zastúpeným skupinám na trhu práce. Profesia neovplyvňuje demografické zloženie respondentov na účely tohto prieskumu. Sú to aktívni ľudia na trhu práce, ktorí náhodne navštívili platy.sk za účelom porovnania platu. Výsledky boli spracované len z overených vstupných dát, duplicitné a tzv. fiktívne záznamy boli odstránené.

Next article