Skip to main content
Domovská stránka » Spokojný zamestnanec » ČO ROBIŤ, ABY ZODPOVEDNÁ FIREMNÁ KULTÚRA NEBOLA LEN POJMOM NA PAPIERI?
Spokojný zamestnanec

ČO ROBIŤ, ABY ZODPOVEDNÁ FIREMNÁ KULTÚRA NEBOLA LEN POJMOM NA PAPIERI?

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Firemná kultúra predstavuje pre zamestnancov a zamestnankyne často niečo abstraktné a ťažko uchopiteľné. Hoci nemá hmatateľné kontúry, je dôležitá pre každú organizáciu, ktorá chce dosahovať dobré výsledky. Kde by mali firmy začať, ak chcú vybudovať zodpovednú firemnú kultúru?

MIROSLAVA GOČÁLOVÁ

programová manažérka Nadácie Pontis

Zmerajte zdravie vašej firemnej kultúry

Pomôcť si môžete tzv. Barrettovým modelom, ktorý je inšpirovaný Maslowovou pyramídou potrieb, no väčší dôraz kladie na potrebu sebarealizácie a naplnenia v živote. Vďaka tejto metóde môžete zistiť osobné hodnoty vašich zamestnancov a zamestnankýň a následne im pomôcť ďalej ich rozvíjať pri výkone svojej práce.

Dostaňte firemné hodnoty k vašim ľuďom

Hodnoty predstavujú základ firemnej kultúry – vďaka nim majú zamestnanci pocit, že niekam patria a sú súčasťou skupiny, ktorá zdieľa podobné hodnoty ako oni sami. Inšpiráciou môže byť spoločnosť Unilever. Jej zamestnanci a zamestnankyne majú možnosť stať sa ambasádormi značiek s poslaním z portfólia spoločnosti. V rámci Projektu sebadôvery od značky Dove napríklad hovoria s mladými ľuďmi o dôležitosti zdravého sebavedomia a negatívnych dopadoch sociálnych sietí.

Zapojte lídrov

Organizácia Gallup, ktorá už viac ako 40 rokov skúma kultúru vo firmách, tvrdí, že až 70 % rozdielu medzi mizernou, dobrou a skvelou kultúrou zohrávajú vedomosti, zručnosti a talent lídra či líderky. Moderný zamestnávateľ by si mal byť vedomý toho, že ľudia sú najdôležitejším aktívom vo firme, preto by mal brať do úvahy, že okrem profesionálnej stránky vplýva na ich výkon, angažovanosť a celkovú motiváciu aj tá osobná.

Zaveďte inkluzívne benefity

Dôležitou súčasťou zodpovednej kultúry je aj rešpektovanie potrieb rôznorodých skupín zamestnancov a zamestnankýň. K zlepšeniu pracovných podmienok prispieva aj zavedenie tzv. inkluzívnych benefitov, ktoré zvyšujú spokojnosť v práci a majú tak dopad na produktivitu, pracovnú morálku a znižovanie fluktuácie.

Dbajte na otvorenosť a dialóg

Zodpovedná firemná kultúra ponúka ľuďom možnosť vyjadriť svoj názor a zároveň otvorene komunikuje, ako firma funguje, aké má ciele a ako k jej chodu prispievajú zamestnanci. Pri budovaní otvorenej firemnej kultúry však treba mať na pamäti, že ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje čas, úsilie a ochotu učiť sa tomuto prístupu spolu so zamestnancami a zamestnankyňami.

Next article