Skip to main content
Domovská stránka » Spokojný zamestnanec » ČLOVEK V PRÁCI POTREBUJE AJ ZMYSEL A NAPLNENIE
Spokojný zamestnanec

ČLOVEK V PRÁCI POTREBUJE AJ ZMYSEL A NAPLNENIE

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Podľa Gallup prieskumov len 30 % ľudí na svete miluje svoju prácu. To znamená, že až 70 % ľudí nerobí v práci to, v čom sú najlepší, čo ich nabíja energiou, čo milujú a v čom sú jedineční.


JANA ŠVARNÁ

zakladateľka Talent Center International s.r.o.

Túžba po spokojnosti

Spokojnosť má veľa dočinenia s našou energiou. Ak energia chýba, nemáme silu sa venovať ani činnostiam, ktoré nás bavia a nie to ešte práci a kolegom.

Dostatok energie nám dovoľuje plniť si úlohy, mať chuť na nové výzvy a žiť zmysluplne. Ovplyvňuje aj našu spokojnosť z práce, zo vzťahov a zo života ako takého. A to či máme energie dosť energie sme zodpovední len my sami. Veľkým omylom je očakávať, že o vlastný wellbeing sa má postarať firma – zamestnávateľ, rodič alebo kolega, či partnerka.

Wellbeing zamestnancov

Pravdou je, že aj tak sa niektoré firmy vehementne snažia zabezpečiť spokojnosť svojich zamestnancov. Často je to však pre ne veľkou výzvou, až utópiou, uspokojiť všetky potreby zamestnancov, keď sa o ne nestará zamestnanec na základnej úrovni v prvom rade sám. Na určitej úrovni a v dosť veľkej miere dokážu niektoré firmy podporiť a vytvoriť ľuďom dobré pracovné miesto.

Podľa dlhodobých prieskumov spomínanej výskumno-konzultačnej spoločnosti „Gallup“ je náš wellbeing kombináciou spokojnosti piatich kľúčových elementov: zdravie, zmysluplnosť, vzťahy, komunita a financie.

Zlepšite wellbeing s Talent Centrom

Fyzické zdravie

Firma dokáže zabezpečiť dobré ergonomické a hygienické podmienky vo firme vďaka kvalitným stoličkám, správnemu osvetleniu, zníženiu prašnosti prostredia a prísunu čerstvého vzduchu atď.

V oblasti fyzického zdravia často firmy najímajú masérov, prípadne poskytujú vouchre do rôznych športovísk a relaxačných stredísk. A je už na každom zamestnancovi, koľko času si z toho pre seba dovolí čerpať.

Duševné zdravie

Duševnú pohodu si vie zaistiť človek tak, že si vyberie na život a prácu prijateľné prostredie a ľudí a zároveň bude mať schopnosť a silu ho akceptovať, zmeniť alebo z neho odísť, ak bude nevyhovujúce. V tomto procese vie často podporiť blízky človek, kariérny poradca, terapeut. Firma môže zamestnancom umožniť rôzne workshopy zamerané napr. na ich emočný a talentový rozvoj alebo zvládanie stresu a úzkostí.

Teamleadri môžu ešte napríklad podporiť čerpanie dní dovolenky počas roka alebo upozorniť na extrémne nadčasovanie ambicióznych zamestnancov. A manažérom na vyšších pozíciách umožniť „sabatical“ na pol roka až rok, aby sa zregenerovali a potom sa vrátili s novou iskrou.

Zmysluplnosť

Firmy/zamestnávatelia sa môžu postarať o zamestnancov tak, že ponúknu adekvátnu pozíciu, nástroje, prostriedky a pracovný tím na jej vykonávanie. Pomôžu nastaviť ciele a podporiť v rozvoji. Za prácu svojich zamestnancov adekvátne ohodnotia, vytvoria vhodné podmienky na to, aby sa vo firme ľudia cítili bezpečne, aby na svojej pozícii mohli prejavovať a napĺňať svoj potenciál.

Mimo firmy sú to kariérni poradcovia a talentoví kouči, ktorí zas podporia v hľadaní či vytvorení ideálnej, alebo aspoň uspokojivej práce. Návšteva u takéhoto odborníka má zmysel, aj keď sú zamestnanci na kariérnej križovatke a hľadajú nový čerstvý vzduch vo svojej kariére a prístupe.

Dobré vzťahy

Najlepšie sa ľuďom pracuje v prostredí, kde ľudia medzi sebou nesúperia, ale naopak sa podporujú, vnímajú sa ako jeden spolupracujúci celok, kde má každý svoju dôležitú rolu a prínos. Tvorba takéhoto prostredia je v moci stredného a vyššieho manažmentu.

Ak nie je firemná kultúra zdravá, manažment si môže najať externých odborníkov v oblasti nastavovania firemnej kultúry. V zdravom firemnom prostredí sa náhodní toxickí zamestnanci sami eliminujú alebo sú prirodzene vytlačení skupinou.

Takýto rozvoj manažérov, lídrov a zamestnancov môže podporiť firma a prispieť tak k lepšiemu firemnému wellbeingu.

Komunita

Komunita – spoločnosť, tím. Znamená to, že máme možnosť zapojiť sa do prostredia, v ktorom žijeme, a sme pritom užitoční, prínosní, prijatí, uznaní, a to zvyšuje ľuďom príjemné emócie a dobre pôsobí na wellbeing v práci či súkromí.

Financie

Mať finančnú stabilitu, schopnosť zvládať svoju ekonomickú situáciu, mať dostatok peňazí, poznať a využívať svoje zdroje a pritom robiť to, čo nás napĺňa a kde sa rozvíjame.

Je všeobecne známe, že ak je zamestnanec motivovaný v práci len financiami alebo benefitmi, je to krátkodobá záležitosť, jeho finančné požiadavky sa budú postupom času zvyšovať. Ak nenájdeme v práci vlastný zmysel a radosť, žiadny firemný benefit a finančná odmena z dlhodobého hľadiska neurobia zo zamestnancov spokojných ľudí.

Next article