Skip to main content
Domovská stránka » Spokojný zamestnanec » KRITICKÉ MYSLENIE AKO CESTA K NOVEJ PRACOVNEJ KULTÚRE
Spokojný zamestnanec

KRITICKÉ MYSLENIE AKO CESTA K NOVEJ PRACOVNEJ KULTÚRE

V spolupráci s:
AKM
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

V dynamickej atmosfére 21. storočia už takmer každé zamestnanie stojí a padá na kvalite komunikácie. Tá rozhoduje o plynulosti pracovného procesu, tímovej spolupráci či spokojnosti jednotlivých zamestnancov.

Jakub Kobela

JAKUB KOBELA

lektor

Zároveň je však komunikácia v zásade komplikovaným vedeckým problémom. Skladá sa totiž z množstva situácií, možností, vplývajú na ňu rôzne typy osobností či emócie. Existuje však súbor zručností, ktorý vo vyspelých ekonomikách už roky vnímajú zamestnávatelia ako nevyhnutný na zvládanie širokej palety komunikačných situácií. Je ním kritické myslenie.

Čo je to kritické myslenie?

Kritické myslenie dnes mnohé vzdelávačky trénujú skôr ako schopnosť overovať informácie. Kľúčové elementy tohto typu myslenia však prenikajú ešte hlbšie do komunikačného „skill setu“ človeka. Pri cielenom tréningu človek rozvíja 4 základné zložky premýšľania:

  1. Metakogníciu, alebo inými slovami schopnosť premýšľať o vlastnom premýšľaní. Pri neustálom zlepšovaní plnenia pracovných úloh či rozvoja zabehnutých procesov je nevyhnutnosťou naučiť sa premýšľať nad vlastným analytickým a rozhodovacím procesom.
  2. Systematickú zvedavosť, ktorá z ľudí robí to, čomu hovoríme „otvorená myseľ“. Ak človek v sebe vybuduje návyk najprv spoznávať problém, a až potom premýšľať nad vlastnými rozhodnutiami, buduje v sebe potenciál nebyť konzervovaný vo svojich zabehnutých návykoch a názoroch.
  3. Kontextuálnu percepciu, alebo schopnosť vnímať okrem mechaniky situácie aj pozadie zúčastnených strán. Každý človek si do rozhovoru, názorovej výmeny či obchodného vyjednávania nesie špecifickú zásobu skúseností, zručností a charakterových čŕt. Bez zručného čítania takýchto zásob je pritom nemožné dostatočne naladiť štýl a obsah komunikácie na vlnu tých, s ktorými sa rozprávame.
  4. Štruktúrované myslenie, ktoré pracuje s overenými vzorcami myslenia a nástrojmi, vďaka ktorým človek vedie komplexnú komunikáciu v zásade automaticky. Každá komunikačná disciplína obsahuje takéto štruktúrované nástroje, ktoré si človek kriticky mysliaci oveľa jednoduchšie osvojí.

Od tréningu ku komunikačnej kultúre

Tréning kritického myslenia už dávno nie je len o overovaní informácií, aj keď to tvorí jeden zo základov. V Akadémii kritického myslenia veríme, že najefektívnejším cvičiskom je práca na zlepšovaní zručností ako argumentácia, vyjednávanie, facilitačné techniky či zvládanie náročných konverzácií.

Práve cez tieto „skilly“ sa posilňuje nielen analytická úroveň zamestnancov a zamestnankýň, ale predovšetkým tá ich komunikačná. Práve preto volia moderné firmy tímové tréningy kritického myslenia. S cieľom spoločného budovania kultúry efektívnej a komplexnej komunikácie.

Next article