Veda, výskum a inovácie
VÝSKUM PROGRESÍVNYCH BIOMATERIÁLOV: INOVÁCIE PRE BIOMEDICÍNU A BIOTECHNOLÓGIE
Centrum pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) je novovzniknutý inštitút Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý združuje vedeckých pracovníkov zo šiestich ústavov SAV. Jednou z nosných tém CEMEA je výskum v oblasti pokročilých materiálov pre biomedicínu a biotechnológie, v súčasnosti zameranom najmä na modifikáciu povrchov biokompatibilných keramických a kovových materiálov pre trvalé implantáty. Paralelne sa venuje taktiež … Continued