Veda, výskum a inovácie
VÝSKUM PROGRESÍVNYCH BIOMATERIÁLOV: INOVÁCIE PRE BIOMEDICÍNU A BIOTECHNOLÓGIE
Centrum pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) je novovzniknutý inštitút Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý združuje vedeckých pracovníkov zo šiestich ústavov SAV. Jednou z nosných tém CEMEA je výskum v oblasti pokročilých materiálov pre biomedicínu a biotechnológie, v súčasnosti zameranom najmä na modifikáciu povrchov biokompatibilných keramických a kovových materiálov pre trvalé implantáty. Paralelne sa venuje taktiež … Pokračovanie
Sponzorované
EFEKTÍVNE UCHOVANIE VYROBENEJ ENERGIE: POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁLOV PRE POKROČILÉ BATÉRIE
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA SAV) vznikol v roku 2017 a združuje vedeckých pracovníkov zo šiestich ústavov SAV orientovaných na materiálový a biomedicínsky výskum. Jednou z oblastí výskumu CEMEA SAV je povrchová úprava rôznych materiálov s cieľom rozšíriť ich aplikačné využitie. S tým je spojený aj vývoj a zdokonaľovanie nových typov batérií. V … Pokračovanie