Skip to main content
Domovská stránka » Technológie a inovácie » TECHNOLÓGIE VO SVETE HR
Technológie a inovácie

TECHNOLÓGIE VO SVETE HR

Článok vznikol v spolupráci s
Článok vznikol v spolupráci s

Ing. BRANISLAV HOREHÁJ

Výkonný riaditeľ
HOUR, spol. s r.o.

Technológie napredujú a to, o čom sme v minulosti snívali, je dnes skutočnosťou. Dnes vidíme, ako bežní ľudia letia do vesmíru vo svojich raketách, ako v obchodoch platíme hodinkami, ako nás v reštaurácii obsluhujú roboti či tiež autá jazdiace samé pomocou autopilotov…

Tomuto trendu sa nevyhol ani trh práce, a to bez ohľadu na to, ako heterogénne sú jednotlivé pracovné odvetvia. Ich rozdiely môžeme vidieť nielen na základe diverzity ich zamerania, ale aj z pohľadu oblasti spôsobu práce v nich. Vo svojej podstate nemožno vzájomne porovnávať povolanie lekárov, ekonómov, učiteľov, programátorov, remeselníkov či iných odborníkov, no v ostatných mesiacoch sme zistili, že pracovné pozície je možné rozdeliť napríklad podľa toho, či sú „kriticky dôležité“, alebo či ich je možné vykonávať z domu.

Pandémia nám ukázala, že vďaka technológiám je efektívne vykonávať prácu z domu aj dlhodobo u veľkého množstva profesií. Ekonómovia, personalisti, marketéri, programátori, obchodní manažéri či dokonca i učitelia zo dňa na deň vymenili svoje kancelárie za obývačky svojich domovov. Pýtate sa, ako firmy komunikujú s týmito zamestnancami? Ako im evidujú dochádzku? Ako im spracovávajú mzdy? Toto všetko je dnes možné vďaka novým technológiám, ktoré výrazne ovplyvnili aj svet HR.

Veľké množstvo papierovej agendy prešlo postupne elektronizáciou. Dnes je už vďaka ekonomickým informačným systémom (EIS) možné viesť dochádzku, personálnu i mzdovú agendu nielen v počítači, ale vďaka internetu aj online z akéhokoľvek zariadenia. Som veľmi rád, že naša spoločnosť HOUR vie podnikom ponúknuť nielen „štandardný EIS“, ale aj moderné cloudové riešenie, ktoré máte vďaka internetu k dispozícii v podstate kdekoľvek.

Online ekonomický informačný systém HUMANET ako certifikovaná ERP služba dnes pomáha v prostredí vládneho cloudu viesť agendu mnohým slovenským živnostníkom, drobným podnikateľom, korporáciám, rozpočtovým, príspevkovým, neziskovým organizáciám, účtovným a personálnym agentúram či školám. Jednou z hlavných výhod tohto systému je možnosť ho využívať bez potreby inštalácie. Vo svojom prehliadači si otvoríte webovú stránku www.humanet.sk, kde sa do systému prihlásite a jednoducho si tak spravíte z akéhokoľvek miesta svoju kanceláriu. Spracovanie dochádzky, miezd a ďalšej HR agendy je tak možné aj bez fyzickej prítomnosti na pracovisku. Ďalšími výhodami tohto systému je garancia legislatívnej správnosti, bezpečnosť, prehľadnosť, jednoduchosť, aktívna podpora a v neposlednom rade neustály vývoj, modernizácia a snaha maximálne pomôcť podnikom riešiť ich dennodenné potreby. Preto okrem pravidelných automatických updatov, prinášame používateľom nielen nové možnosti systému, ale aj nové moduly, s ktorými dokážu pokryť širšie spektrum svojich potrieb.

Takouto horúcou novinkou nášho systému je Mobilná aplikácia Humanet, vďaka ktorej budú dochádzkové úkony nielen jednoduché, ale aj prehľadné v intuitívnom prostredí mobilnej aplikácie. Odoslanie žiadanky o neprítomnosť na pracovisku je otázkou pár kliknutí a jej schválenie môžete obdržať obratom. Vďaka prehľadu neprítomností vidíte, kto má zadanú nejakú neprítomnosť – ideálne riešenie, ak pracujete z domu a bežne nemáte prehľad o tom, kto pracuje a kto čerpá dovolenku, OČR, alebo je práve u lekára. Okrem toho si na jednom mieste spolu s dochádzkou viete skontrolovať svoje personálne údaje, či výplatnú pásku a chybné údaje nahlásiť na oddelenie HR okamžite. Túto novinku plánujeme predstaviť našim zákazníkom v priebehu septembra 2021.

Next article