Skip to main content
Domovská stránka » Technológie a inovácie » INOVAČNÁ INJEKCIA PRE SLOVENSKÉ PODNIKY
Technológie a inovácie

INOVAČNÁ INJEKCIA PRE SLOVENSKÉ PODNIKY

Foto: Adobe Stock

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zastrešuje množstvo aktivít v oblasti inovácií a energetiky. Vďaka implementovaniu projektov z európskych štrukturálnych fondov pomáha podnikom, mestám a samosprávam k energetickej efektívnosti a zavádzaniu inovácií. Pružne zareagovala aj v pandemickej situácii a slovenským podnikateľom podáva pomocnú ruku. Na jej čele stojí Peter Blaškovitš.

PETER BLAŠKOVITŠ

Generálny riaditeľ SIEA

Celosvetová pandémia zásadne ovplyvnila všetky oblasti života Slovákov. Ako sa dotkla Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry?

Situácia súvisiaca s pandémiou je na Slovensku skúškou pre všetkých v každej oblasti, energetiku a inovácie nevynímajúc. Kladieme dôraz na udržateľnosť, efektívnosť procesov aj nové spôsoby práce na pracoviskách. Negatívny dopad pociťujú podnikatelia, z ktorých mnohí nemôžu fungovať ako predtým. Šťastnejší dokázali na zmeny včas zareagovať a premenili nepriaznivú situáciu na príležitosť.

V SIEA reagujeme flexibilne. Zameriavame sa na aktivity, ktoré prispievajú k modernizácii a rozvoju prosperity a potenciálu Slovenska. Aktuálne sme prostredníctvom projektov, ktoré realizujeme, rozbehli jesenné kolo výziev na finančnú pomoc pre podnikateľov. 

O aké výzvy konkrétne ide a pre koho sú určené?

Prostredníctvom národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu poskytujeme pomoc pre malých a stredných podnikateľov formou kreatívnych voucherov. S národným projektom inovujme.sk sme po veľkom záujme o pilotný projekt v Banskobystrickom samosprávnom kraji pripravili a spustili výzvu inovačných poukážok pre celé Slovensko, ktorá je priamou finančnou pomocou na inovácie pre podniky.  Zároveň sme znížili byrokratickú záťaž, zrýchlili spracovanie žiadostí a celý proces nastavili proklientsky pre žiadateľov. 

Aký je cieľ a celková suma určená na výzvu „Inovačné poukážky Slovensko“a na čo môžu podnikatelia finančnú pomoc využiť?

Výzvou podporíme slovenské podniky v zavádzaní inovácií vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnení svojho obchodného modelu. Na výzvu sú vyčlenené 2 milióny eur a výška inovačnej poukážky sa pohybuje od 2-do 10-tisíc eur, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov. 

SIEA má široký záber aktivít, v agentúre sa tiež venujete vzdelávaniu…

Prostredníctvom workshopov národného projektu inovujme.sk vzdelávame študentov stredných a vysokých škôl aj širokú verejnosť v oblasti inovácií. Máme za sebou výborné výsledky a pozitívne ohlasy. Mladých ľudí motivujeme k vlastnému podnikaniu, podporujeme ich v odvahe prichádzať s novými originálnymi nápadmi, usilujeme sa o rozvíjanie kreativity v podnikaní. Podčiarkujeme dôležitosť a nevyhnutnosť inovácií a ich prínos pre rozvoj odvetvia, regiónu i celej krajiny.

V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravuje SIEA počas medzinárodnej výstavy EXPO v Dubaji sériu workshopov o možnostiach využitia vodíka a vodíkových technológií. Na medzinárodnom fóre tak máme jedinečnú príležitosť informovať o vodíkovej stratégii Slovenska, doterajších výsledkoch a ďalších plánovaných aktivitách, ktoré nám pomôžu pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Next article