Skip to main content
Domovská stránka » Technológie a inovácie » PODPORA TECHNOLÓGIÍ A INOVÁCIÍ NA SLOVENSKU
Technológie a inovácie

PODPORA TECHNOLÓGIÍ A INOVÁCIÍ NA SLOVENSKU

Článok vznikol v spolupráci s:
Foto: Adobe Stock
Článok vznikol v spolupráci s:
Foto: Adobe Stock

RÓBERT ŠIMONČIČ

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) už viac ako 4 roky pod názvom Inovačné služby SARIO pomáha prepájať slovenské technologické a inovatívne spoločnosti s veľkými firmami doma i v zahraničí.

Cieľom týchto služieb je systematická podpora investorov s dôrazom na technologické inovácie a podporu zavádzania procesov súvisiacich s tzv. Priemyslom 4.0 a zároveň snaha o stále väčšie zapájanie lokálnych technologických spoločností do dodávateľských reťazcov domácich i zahraničných firiem.

Hlavným nástrojom sú klientovi na mieru pripravované inovačné semináre a workshopy zamerané na zlepšovanie a zdokonaľovanie vnútropodnikových procesov, najmä na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tiež slúžia ako potenciálne exportný kanál pre slovenských poskytovateľov technologických riešení. Najčastejšie oblasti, v ktorých podniky vyhľadávajú nové inovatívne riešenia, zahŕňajú automatizáciu, robotizáciu a digitalizáciu výroby či logistiky, virtuálnu či rozšírenú realitu alebo komplexné IT riešenia v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie alebo cloudových technológií. 

Za štyri roky agentúra SARIO zorganizovala 30 inovačných podujatí, do ktorých sa zapojilo vyše 90 inovatívnych spoločností zo Slovenska, mnohé z nich dokonca opakovane. Agentúra eviduje doposiaľ v rámci inovačných služieb SARIO 15 pilotných inovačných projektov.

Diverzifikačné služby SARIO pomáhajú lokálnym firmám diverzifikovať svoje portfólio produktov a služieb v perspektívnych vysokotechnologických sektoroch. Tieto služby obsahujúpredovšetkým konzultácie o možnostiach vstupu do nových sektorov s využitím súčasného potenciálu firiem a prepájanie s potenciálnymi technologickými a výskumno-vývojovými partnermi doma a v zahraničí. 

Aktuálne sú zamerané na vesmírny a letecký priemysel, inovatívnu mobilitu, zdravotnícke technológie a zelené technológie. Ide teda všetko o sektory s vysokou pridanou hodnotou neustále poskytujúce nové príležitosti a zároveň sú to sektory, pre ktoré má mnoho slovenských firiem výborné technologické predpoklady. Úspešnosť týchto aktivít SARIO potvrdzuje 22 potvrdených spoluprác od roku 2019 na lokálnych a medzinárodných technických a vývojových projektoch a 131 vytvorených príležitostí na podobné partnerstvá. 

Agentúra SARIO sa zároveň vďaka úspechom diverzifikačných služieb v oblasti vesmírneho priemyslu v tomto roku stala súčasťou projektu Slovenskej vesmírnej kancelárie. Jej úlohou je rozvoj vesmírneho ekosystému, lokálnych či medzinárodných partnerstiev, podpora slovenských podnikateľov a výskumno-vývojových organizácií pri integrácii do európskych priemyselných štruktúr a zapájaní sa do vesmírnych projektov EÚ a ESA (European Space Agency). Udalosťou roka v rámci Diverzifikačných služieb bude bezpochyby už 3. ročník Slovak Space Tech Day, ktorá je kľúčovým podujatím pre budovanie nových medzinárodných partnerstiev v rámci vesmírneho sektora na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.

Agentúra SARIO úspešne rozvíja aktivity vo svojom projekte Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, zameranom na ich prepájanie, s cieľom dokázať, že na Slovensku štátna sféra a akadémia vedia na výzvy reagovať flexibilne, inovatívne a efektívne spolupracovať, čo potvrdilo aj prepojenie 54 firiem s 8 fakultami slovenských univerzít s výsledkom takmer dvesto konkrétnych návrhov na spoluprácu.

Next article