Skip to main content
Domovská stránka » Technológie a inovácie » S PETROM LOBOTKOM O PRÁCI WEB DEVELOPEROV V ESET
Technológie a inovácie

S PETROM LOBOTKOM O PRÁCI WEB DEVELOPEROV V ESET

Článok vznikol v spolupráci s:
Článok vznikol v spolupráci s:

PETER LOBOTKA

Chief Cloud Backend and Security Solutions
ESET

Čím sa zaoberajú špecialisti vo vašich tímoch?

V rámci subdivízie Cloud Backend and Security Solutions zastrešujeme široké spektrum projektov. Pre segment Consumer & IoT sa zaoberáme vývojom webových aplikácií a služieb na platformách Windows a Android. Všetky tieto aplikácie a služby bežia v cloud prostredí, a teda vo veľkej miere využívajú služby z Microsoft Azure Cloudu. Na vývoj sa používa programovací jazyk C# a najnovšie aplikačné frameworky ako .NET Core, ASP.NET Core, React JS, z databáz je to MS SQL. Projekty zo segmentu SMB & MSP sa zameriavajú na vývoj licenčných portálov, ktoré využívajú rôzni užívatelia ako napríklad ESET partneri, distribútori, reselleri, ale aj koncoví zákazníci. Technológie použité na vývoj sú rovnaké ako v prípade Consumer & IoT projektov.

Ako prebieha výber ľudí do tímov?

Pohovory sú štandardne dvojkolové. Prvé kolo slúži na oboznámenie sa s kandidátom, v druhom kole sa skúma rozsah technických znalostí. Pri výbere nových členov tímu sa prihliada nielen na odborné znalosti a prax uchádzača, ale aj na to, ako kandidát premýšľa, aké má povahové vlastnosti, ako by zapadol do tímu. Odborné znalosti a prax uchádzača sa posudzuje v kontexte požadovanej seniority. Nie je potrebné, aby všetko vedel. Dôležité je, aby mal chuť učiť sa, naberať nové zručnosti a aby bol ochotný na sebe pracovať.

Čo sa naučia špecialisti u vás pri svojej práci?

Pre nových ľudí je to zo začiatku hlavne o spoznaní a zorientovaní sa v použitej architektúre a business problematike. Už toto je pre väčšinu obohacujúce, najmä keď majú možnosť vidieť, ako sú jednotlivé produkty a služby riešené. Členovia tímu majú taktiež možnosť aktívne sa podieľať nielen na vývoji, ale aj na analýze a návrhu technického riešenia, kde je priestor na sebarealizáciu, naštudovanie si nových technológií a ich následné použitie. Je to aj o danom človeku, ako využije poskytnutý priestor na samoštúdium.

Ako sa môžu zamestnanci vo vašom tíme kariérne posúvať?

Šikovným ľuďom sa medze nekladú. Pracujú u nás kolegovia, ktorí sa svojím prístupom a výsledkami vypracovali postupom času z pozície developer do riadiacej pozície a momentálne riadia viacero tímov. Na druhej strane, máme aj takých kolegov, ktorí sa vydali cestou „hardskillovou“ či cestou špecializácie a dnes ich možno považovať za odborníkov v danej oblasti.


Prečítajte si tiež:

Next article