Skip to main content
Domovská stránka » Životný štýl » POMÁHAJME DEŤOM ROZVÍJAŤ ICH PRIRODZENÝ TALENT
Životný štýl

POMÁHAJME DEŤOM ROZVÍJAŤ ICH PRIRODZENÝ TALENT

V spolupráci s:
V spolupráci s:

Staneme sa rodičmi a hneď od prvých dní snívame o svetlej a úspešnej budúcnosti našich ratolestí. Úspech, nech už ho naše deti dosiahnu v akejkoľvek podobe, by mal ísť ruka v ruke s ich vnútorným naplnením a podnecovaním toho, na čo reálne majú vlohy. Nie nadarmo sa hovorí, že každému bolo do vienka dané niečo iné a aj vďaka tomu máme okolo seba toľko šikovných ľudí s rôznorodým vzdelaním a zameraním.

Napriek tomu, že spomenuté by malo byť samozrejmosťou pri pozitívnom motivovaní svojich detí, stále sa nájde otecko, vášnivý futbalista, ktorý si nevšimne, že jeho dieťa nevie kopnúť do lopty, ale vyniká v chemickom laboratóriu. Alebo mamička, úspešná lekárka, v túžbe mať dcéru „lekárku – následníčku“, prehliadne jej lásku k histórii.

Snáď neexistuje dieťa, ktoré by si neobľúbilo aspoň jeden predmet. Dôvodom býva prirodzený talent pre konkrétne predmety, resp. oblasti. A je na nás, rodičoch, aby sme tieto schopnosti v našich deťoch včas odhalili a ideálne v spolupráci s učiteľom ich pomohli našim deťom rozvíjať.

V prípade úspešnej účasti na olympiáde si žiak výrazne zvyšuje svoje šance byť prijatý na vybranú strednú alebo vysokú školu doma či v zahraničí.

Jednou z možností, ako dopriať našim deťom rozvoj ich zručností a prehĺbenie vedomostí, sú predmetové olympiády určené pre žiakov základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ). Dobrou správou je, že v predmetových olympiádach sa nájdu deti zamerané na prírodné vedy a aj deti inklinujúce k humanitným predmetom vrátane cudzích jazykov. Účasť je dobrovoľná, bezplatná a môže sa stať pri formovaní budúcnosti našich detí dôležitým faktorom.

Aké existujú olympiády a pre koho sú určené?

Dá sa povedať, že koľko je predmetov, toľko je olympiád. Súťaže navyše rešpektujú vedomostné rozdiely medzi deťmi rôznych ročníkov, preto sa delia na súťažné kategórie.

PRÍRODOVEDNÉ A TECHNICKÉ OLYMPIÁDY:

Biologická olympiáda (ZŠ, SŠ), Chemická olympiáda (ZŠ, SŠ), Geografická olympiáda (ZŠ, SŠ), Matematická olympiáda (ZŠ, SŠ), Olympiáda v informatike (SŠ), Fyzikálna olympiáda (ZŠ, SŠ), Turnaj mladých fyzikov (SŠ), Technická olympiáda (ZŠ), Pytagoriáda (ZŠ)

HUMANITNÉ OLYMPIÁDY:

Olympiáda v anglickom jazyku (ZŠ, SŠ), Olympiáda v nemeckom jazyku (ZŠ, SŠ), Olympiáda v ruskom jazyku (ZŠ, SŠ), Olympiáda vo francúzskom jazyku (ZŠ, SŠ), Olympiáda v španielskom jazyku (SŠ), Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (ZŠ, SŠ), Olympiáda ľudských práv (SŠ), Dejepisná olympiáda (ZŠ, SŠ)

Ako svoje dieťa na olympiádu prihlásiť?

Prihlásenie do súťaže je jednoduchý proces, avšak treba ho starostlivo načasovať. Základ je vybrať si vhodnú súťaž. Zaradiť dieťa do správnej kategórie, skontrolovať termín súťaží v „Termínovníku“ zverejneného na www.olympiady.sk. Ďalej osloviť učiteľa daného predmetu a prihlásiť sa. Každá súťaž má svoje pravidlá. Tie sú uvedené v organizačnom poriadku súťaže a ďalších súvisiacich dokumentoch, ktoré sú kľúčové v procese prípravy na olympiádu. Prípravu na olympiády je možné skvalitniť riešením úloh z archívu úloh zverejneného spolu s metodicko-organizačnými pokynmi na www.olympiady.sk.

Talent, zvládnutie pravidiel a kvalitná príprava sú v prípade olympiádneho sveta nevyhnutnou podmienkou úspechu. Pre deti súťaže znamenajú i nové zručnosti a skúsenosti, zlepšenie prezentačných a komunikačných schopností. Niektoré olympiády privedú deti k základom vlastného výskumu, tvoreniu projektov a písaniu kvalitných úvah.

Vďaka olympiádam získavajú deti nové priateľstvá a tí najlepší sa zúčastňujú medzinárodných súťaží. V prípade úspešnej účasti na olympiáde si žiak výrazne zvyšuje svoje šance byť prijatý na vybranú strednú alebo vysokú školu doma či v zahraničí. Tí najlepší navyše získajú pre svoju školu finančné prostriedky ako odmenu za tzv. mimoriadne výsledky žiakov.

Neváhajte a zapojte svoje deti do olympiád i vy!

Predmetové olympiády a postupové súťaže organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže – príspevková organizácia priamo riadená MŠVVaŠ SR. Podporuje a rozvíja prácu s mládežou. Snaží sa zvyšovať jej kvalitu prostredníctvom neformálneho vzdelávania mladých ľudí, vedúcich mládežníckych skupín a pracovníkov s mládežou.

Administruje dotačnú schému MŠVVaŠ SR Programy pre mládež, implementuje programy EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Podieľa sa na implementácii opatrení štátnej politiky vo vzťahu k mládeži, realizuje program Škola bez nenávisti. IUVENTA je sídlom informačnej siete pre mladých ľudí EURODESK. Viac nájdete na www.iuventa.skwww.olympiady.sk , www.pracasmladezou.sk.Autor: Barbora Knaperková,
IUVENTA


Prečítajte si tiež: MALA SOM POCIT, ŽE NA OPERÁCIU VEDIE PEŤKA MŇA

Next article