Skip to main content
Domovská stránka » Rodina » MNOHOPOČETNÝ MYELOM: PRÍZNAKY A MOŽNOSTI LIEČBY
Rodina

MNOHOPOČETNÝ MYELOM: PRÍZNAKY A MOŽNOSTI LIEČBY

Článok vznikol v spolupráci s:
Článok vznikol v spolupráci s:

MUDr., PhD. ĽUBICA HARVANOVÁ

Klinika hematológie a transfuziológie
LF UK, SZU a UN Bratislava

Čo je mnohopočetný myelóm?

Mnohopočetný myelóm je druhé najčastejšie krvné nádorové ochorenie. Vzniká v kostnej dreni z jedného druhu bielych krviniek, ktoré sa nazývajú plazmatické bunky alebo myelómové bunky.

Čo spôsobuje a u koho sa najčastejšie vyskytuje mnohopočetný myelóm?

Príčiny vzniku tohto ochorenia stále nepoznáme, z rizikových faktorov sa uvažuje o vplyve životosprávy, akými sú dlhodobý nedostatok odpočinku alebo nadbytok stresu, fajčenie, radiácia, slnečné žiarenie, chemické látky, závažné poruchy imunity a vírusy. Ochorenie najčastejšie postihuje starších ľudí po 65. roku života.

Ako sa prejavuje mnohopočetný myelóm?

Medzi najčastejšie príznaky mnohopočetného myelómu patrí bolesť kostí, ktorá väčšinou privedie pacienta k lekárovi. Lekára je určite potrebné vyhľadať, ak bolesť kostí trvá viac ako 1 mesiac, nereaguje, alebo sa zhoršuje pri užívaní liekov od bolesti, alebo je spojená s obmedzením hybnosti a citlivosti v končatinách. Ďalším prejavom môže byť nedostatok červených krviniek – anémia, ktorá sa prejavuje zvýšenou únavou, bledosťou, nevýkonnosťou, dušnosťou a búšením srdca.

Pacienti s mnohopočetným myelómom majú zvýšené riziko infekcie COVID-19 pre oslabený imunitný systém.

Pri mnohopočetnom myelóme je v krvi aj nedostatok normálnych funkčných protilátok (imunoglobulínov), čo prispieva k zníženej obranyschopnosti organizmu voči infekciám. Medzi ďalšie príznaky patrí poškodenie funkcie obličiek s opuchmi, v závažných prípadoch môže vyústiť až k zlyhaniu obličiek s nutnosťou dialyzačnej liečby. Ďalej zvýšenie hladiny vápnika v krvi, zvýšená hustota krvi či známky poškodenia periférnych nervových vlákien.

Ako sa diagnostikuje mnohopočetný myelóm?

Niektoré vyšetrenia je možné urobiť už na úrovni praktického lekára rozborom krvi, ako je sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu, základné biochemické vyšetrenie so zhodnotením obličkových parametrov, hladiny vápnika a celkovej bielkoviny. Vhodný je aj röntgenový snímok bolestivej časti kosti. Pri podozrení na myelóm je pacient odoslaný k špecialistovi – hematológovi.

Ako sa lieči mnohopočetný myelóm?

Cieľom liečby je potlačenie nádorových buniek v dreni, zmiernenie alebo úplné odstránenie príznakov ochorenia. Liečba pozostáva z protinádorovej liečby, u pacientov do 70 rokov aj z transplantácie vlastných kmeňových buniek a z liečby zameranej na posilnenie pevnosti kostí.

Pandémia a myelóm?

Pacienti s mnohopočetným myelómom majú zvýšené riziko infekcie COVID-19 z dôvodu oslabenia imunitného systému. Odporúča sa očkovanie proti COVID-19, avšak toto rozhodnutie musí byť vždy po porade s ošetrujúcim hematológom.


Prečítajte si tiež:

Next article