Skip to main content
Domovská stránka » Životný štýl » DETI POTREBUJÚ PRÍTOMNOSŤ OTCA
deti

DETI POTREBUJÚ PRÍTOMNOSŤ OTCA

V procese utvárania identity dieťaťa v mladšom školskom veku sú obaja rodičia nenahraditeľní. A pretože dieťa samo sa hodnotí tak, ako ho hodnotia dospelí, pre rozvoj jeho zdravého sebavedomia je dôležité pozitívne oceňovanie obidvoma rodičmi.

Chce to pochvalu
V centre záujmu dieťaťa je škola. Otec a matka by sa mali zaujímať nielen o školské výsledky, ale aj o učebnú látku. Pochvala pôsobí vo vzťahu k učebným výkonom motivujúcejšie ako trest.

Otec je vzorom
Otcovu neprítomnosť, napríklad z pracovných dôvodov, deti zvyčajne ťažko nesú. O to väčšiu váhu má však po návrate domov jeho správanie. Deti očakávajú prejavy záujmu z jeho strany a ak sa tak stane, do istej miery im to môže jeho neprítomnosť vykompenzovať. Dlhšia neprítomnosť alebo absencia otca v rodine pre dieťa znamená chýbajúci model mužského správania. To môže negatívne ovplyvniť budúci život nielen syna, ale aj dcéry. Kým syn v otcovi vidí seba samého v budúcnosti, dcéra v ňom často vidí predobraz svojho budúceho partnera.

Dospievanie a puberta
V období dospievania je otec dôležitý pre obe deti. V dcére sa už začína črtať budúca žena. Otec by jej zdôrazňovaním hrdosti na ňu mal prijatie ženskej roly uľahčiť. Pre syna v puberte otec naďalej zostáva prototypom muža.

Venujte deťom čas
Doba, v ktorej žijeme, má svoje špecifiká. Patrí k nim aj nadmerná pracovná zaneprázdnenosť otcov, alebo naopak nezamestnanosť, ktorá ich vyháňa za prácou ďaleko od domova, alebo zbavuje životnej energie a niekedy vedie až k asociálnym prejavom správania. Situácia v rodinách nie je nikdy ideálna. Deti však vedia pochopiť oveľa viac, ako sa nám dospelým zdá. Preto stojí zato im venovať náš čas.

Pocit istoty pre školáka
Školáci potrebujú istotu, že ak budú mať v škole problémy, rodičia sa pokúsia spolu s nimi nájsť vhodné riešenie. Mohli by im pomôcť aj školskí psychológovia. Zvýšenie ich počtu je výzvou pre ministerstvo školstva. Jedným z cieľov výchovného pôsobenia rodičov je podieľať sa spolu s učiteľmi na tom, aby dieťa bolo v škole spokojné a šťastné.

Next article