Skip to main content
Domovská stránka » Budúcnosť práce » TERNO: VYTVÁRAME REŠPEKTUJÚCE A BEZPEČNÉ PROSTREDIE
ADVERTORIAL

Slovenskú sieť potravín TERNO netreba zvlášť predstavovať. Dlhodobo pôsobí na našom trhu, jej história siaha až do roku 1978. Spoločnosť prevádzkuje viac ako 131 predajní rôznych formátov, od menších predajní až po väčšie supermarkety, a do jej portfólia patria aj predajne Moja Samoška.

Petra Bednárová

vedúca oddelenia HR
TERNO real estate, s. r. o.

Spoločnosť v súčasnosti intenzívne investuje do modernizácie celej predajnej siete. Veľkú pozornosť však venujú aj vzdelávaniu zamestnancov, pretože si uvedomujú, že spoľahliví, motivovaní a starostliví zamestnanci, vážiaci si zákazníkov, tvoria kľúčový pilier spoločnosti.

Diverzitu a inklúziu považujeme za jednu zo základných firemných hodnôt.

Vzdelávanie zamestnancov je téma, ktorú rozvíjame strategicky. Veľkú pozornosť venujeme primárnemu zapracovaniu zamestnancov do ich pracovných úloh, ďalej im poskytujeme špecializované odborné školenia, ako je bezpečnosť potravín v procese predaja, vzdelávanie v oblasti legislatívy, soft skills či interných procesov. E-learning je pre nás taktiež dôležitým nástrojom, pričom využívame licencované platformy alebo vlastné vývojové riešenia. Pravidelne prizývame externých školiteľov a agentúry zamerané na rozvoj manažérskych schopností a posilnenie našej firemnej kultúry. Od roku 2019 sme aktívnou súčasťou systému duálneho vzdelávania pre žiakov stredných škôl, čo považujeme za funkčnú cestu k získavaniu budúcich kvalifikovaných a zodpovedných zamestnancov.

Zdroj: archív TERNO

Naša firemná kultúra je zadefinovaná v piatich kľúčových slovách – PROFESIONALITA, OPTIMIZMUS, SPOLUPRÁCA, RAST a REŠPEKT. Reprezentuje našu minulosť a definuje budúcnosť. V posledných rokoch sme prešli veľkou reštrukturalizáciou a niekoľkými akvizičnými procesmi, čo znamenalo spojenie viacerých firemných prostredí, a to predstavovalo nemalú výzvu. Nanovo sme si zadefinovali firemné hodnoty, pomenovali silné stránky. Dnes môžeme povedať, že sa nám podarilo úspešne integrovať viacero firiem. Dokážeme byť dynamickí a efektívne spolupracovať na rýchlych riešeniach. Firemné prostredie má vplyv na každého z nás, či už v našom prístupe k cieľom, alebo vo vyjadrení férového správania.

Zoznam voľných pozícií v sieti TERNO >

Sme otvorení dať priestor zamestnancom, ktorí majú záujem o rast, chcú sa učiť, vytvárajú hodnoty a ako jednotlivci vnášajú do práce svoju pridanú hodnotu. Samozrejme, obsadenie pozícií je závislé od aktuálne dostupných možností. V našej organizácií máme veľa príkladov, keď sa zamestnanec prepracoval z referentskej pozície až na manažérsku. Viacerí vedúci oddelení si prešli niekoľkými pozíciami vo firme a tvoria dnes najdôležitejšiu operatívno-rozhodovaciu úroveň. Rovnako tak v predaji máme príklady, keď sa z predavača/čky stal vedúci predajne.

terno
Zdroj: archív TERNO

Diverzitu a inklúziu považujeme za jednu zo základných firemných hodnôt. Je definovaná v slove REŠPEKT. Pre všetkých našich zamestnancov sa snažíme vytvárať rešpektujúce a bezpečné prostredie. U nás má priestor každý, bez ohľadu na pohlavie, vek, sexuálnu orientáciu či vierovyznanie.

Ideálny zamestnanec neexistuje, ideálnym zamestnancom sa stáva. Zaiste by mal byť zodpovedný, férový, komunikatívny, pracovitý, optimistický, priateľský… Každý človek je však originál, a preto lepšie, ako hľadať dokonalého zamestnanca, je ho správne motivovať, aby mal chuť do práce a bol dôležitou súčasťou príbehu úspešnej spoločnosti. Pri výbere čoraz viac hľadíme na osobnostné predpoklady a charakteristiky, či sa k sebe hodíme. Ako organizovaná a štruktúrovaná spoločnosť vieme prípadné nedostatky v odbornosti doplniť počas procesu zapracovania a prostredníctvom pravidelnej spätnej väzby. Úplne zmeniť osobnosť jednotlivca však nedokážeme.

Next article