Skip to main content
Domovská stránka » Strategické HR » TVORÍME PARKY AKO SÚČASŤ KOMUNÍT
ADVERTORIAL

V CTP nestaviame len budovy – budujeme udržateľné obchodné ekosystémy budúcnosti.

STANISLAV PAGÁČ

Managing Director SK, CTP

Priemyselné zóny dlho neboli vítané a obľubované okolitými obytnými zónami. Ako sa vám darí túto stigmu odstraňovať?

Vo vzťahu k okoliu priemyselných zón je dôležitá otvorená komunikácia so susedmi a samosprávou. A na vytvorenie vzťahu je nevyhnutná trvácnosť. CTP ako dlhodobý vlastník priemyselných parkov si je plne vedomá zodpovednosti voči komunitám, v ktorých developuje. Veľmi dobrým príkladom je prekládka vrátnice spod okien bytových domov v CTParku Bratislava, namiesto ktorej tam je verejný parčík s workoutom. Realizácia trvala viac ako 2 roky, avšak od daného sľubu sme nikdy neupustili a zotrvávame naďalej partnerom pre susedov, tiež sme vybudovali protihlukovú stenu.

Zamestnanci CTP si hovoria „Parkmakers“. Priblížite nám, čo to znamená byť „Parkmakerom“?

CTP tvorí parky ako súčasť komunít a mestotvorné prvky. CTParky sú produktom dlhoročného úsilia, od kúpy pozemku, cez výstavbu, neustálu údržbu a obnovu budov a výsadbu zelene. Je to práve tá dlhodobosť zámeru a pozeranie do budúcnosti, ktoré definujú parkmakerov. Pýtame sa, aký dopad a aký prínos môžeme mať na okolie a ľudí pracujúcich v našich CTParkoch.

Ste známi tiež svojím aktívnym prístupom k študentom a vzdelávaniu. Aké aktivity zamerané konkrétne na vzdelávanie ste tento rok realizovali?

Z charakteru našej činnosti vyplynulo, že sa v našich aktivitách zameraných na vzdelávanie orientujeme najmä na študentov technických škôl. Tento rok sme realizovali grantový projekt #Buď 1 s 1, v ktorom študenti a vedecké kolektívy z technických vysokých škôl mohli získať finančnú podporu do výšky 7 000 eur.

Začnite svoju kariéru v CTP a kliknite TU

Študentom tiež ponúkame možnosť rôznych stáží a brigád. Kolegovia sa zúčastňujú na prednáškach na vysokých školách, podieľajú sa na tvorbe tém záverečných prác a organizujeme tiež rôzne exkurzie do našich CTParkov. Náš vklad do vzdelávania je win-win, ako pre študentov, ktorí získajú náhľad do praxe, tak pre firmy a v konečnom dôsledku tiež pre celú našu spoločnosť. Verím, že sa nám jedného dňa vráti v podobe kvalifikovanej pracovnej sily.

Next article