Skip to main content
Domovská stránka » Strategické HR » NEHĽADÍME NA ROZDIELY, SÚSTREDÍME SA NA VÝKON
ADVERTORIAL

V spoločnosti Porsche majú zásady diverzity zakotvené aj v zásadách firemnej kultúry. U potenciálnych aj terajších zamestnancov si vážia najmä odbornosť a kvalitu vykonanej práce. Snažia sa, aby ich tímy boli vyvážené, dôležité sú tiež dobré vzťahy na pracovisku.

Mgr. VERONIKA PAVLÍČKOVÁ

HR Manager Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s. r. o.

O tom, ako firma zamestnancov podporuje, motivuje a odmeňuje nám porozprávala Veronika Pavlíčková, HR manažérka firmy.

Ako pristupujete k rovným príležitostiam a do akých oblastí sa to premieta?

Téma diverzity, inklúzie, integrity, rovných príležitostí je nám veľmi blízka, pretože je súčasťou našej firemnej kultúry. Prizeráme na kvalitu a kvalifikovaných ľudí, k príležitostiam pristupujeme rovnako. Rozvíjame možnosti, ako byť zaujímavým zamestnávateľom už u mládeže – u študentov je to formou praxe, stáže alebo duálneho vzdelávania. Pravidelne zvyšujeme povedomie o týchto témach.

Naším cieľom je mať správnych ľudí s ich príslušnými schopnosťami na správnom mieste a v správnom čase. To vnímame ako umenie skutočnej rozmanitosti. Rozmanitosť je jednou z rozširujúcich možností podniku a vytvára priestor pre napredovanie a rast.

Staňte sa súčasťou nášho rôznorodého tímu!

Na čo ste ako HR manažérka najviac pyšná?

Úspech spoločnosti v personálnej oblasti je definovaný spokojnosťou zamestnancov, vypracovaním projektov a výberom vhodných adeptov na pracovné pozície a do tímov v našej spoločnosti. Teší ma, že naši zamestnanci sú odborníkmi vo svojej oblasti a že nás úspešne reprezentujú aj na medzinárodných súťažiach, a zvyšujú tak povedomie o našej spoločnosti aj krajine. Mám radosť, že môžem byť súčasťou automobilového priemyslu a že môžem v rámci svojej pozície prispievať k rozvoju spoločnosti.

Aké výhody nesie podľa vás obsadenie manažérskych pozícií ženami?

V súčasnosti máme množstvo kvalifikovaných absolventov a vzdelaných ľudí, nájsť v tejto vzorke ženy so záujmom o automobilový segment je o to zaujímavejšie. Ženy na manažérskych pozíciách v závislosti od oddelenia vedia priniesť hlavne iný pohľad na dané témy, inovatívne nápady, o niečo viac empatie, čo sa týka komunikácie, mentoringu alebo koučingu. Ženy v rôznorodom tíme môžu rozširovať svoj potenciál.

V zásade je dôležité poskytnúť príležitosť a tím správne vyvážiť, potom aj perspektívy budú rozmanitejšie. V našej spoločnosti máme hodnoty diverzity ukotvené aj v zásadách správania, podľa ktorých sa riadime. Nehľadíme na rozdiely, ale sústredíme sa na výkon, sme hrdí, ak naši zamestnanci a zamestnankyne dosiahnu úctyhodné výsledky. Úspešná spoločnosť by mala dbať na tímovú rovnováhu, ktorá prináša rozdielnosť pohľadov na jednu vec.

Pokiaľ ste nenašli odpovedajúce pracovné miesto, máte možnosť zaslať žiadosť o iné miesto TU

Aký má u vás firemná kultúra vplyv na radosť z práce v Porsche?

V práci trávime tretinu dňa, preto sa snažíme vytvárať príjemné prostredie, budovať dobré vzťahy na pracovisku, čo sa odzrkadlilo aj na počte našich dlhoročných zamestnancov a nízkej fluktuácii. Podporujeme dobrý vzťah s našimi zamestnancami, čoho výsledkom je aj dlhoročná lojalita našich zamestnancov, pričom niektorí u nás dosiahli aj svoje 30-ročné pracovné jubileum.

Na aké pracovné výhody sa môžu tešiť noví zamestnanci v Porsche?

Novým zamestnancom vieme poskytnúť prácu v stabilnej spoločnosti s dlhoročným pôsobením na slovenskom trhu (od roku 1992) a silným zázemím – sme dcérskou spoločnosťou Porsche Holding so sídlom v Salzburgu. Zamestnancom ponúkame 13. a 14. plat, pravidelné školenia, možnosť kariérneho rastu, analýzu potenciálu, preplatenie jazykových kurzov, služobný telefón a notebook, služobné vozidlo aj na súkromné účely, firemné akcie a teambuildingy. Program benefitov rozširujeme a našou snahou je prispôsobovať ho potrebám a želaniam našich zamestnancov.

Next article