Skip to main content
Domovská stránka » Strategické HR » DOPRASTAV: MIESTO, KDE SA VAŠE STAVEBNÉ SNY STÁVAJÚ SKUTOČNOSŤOU
ADVERTORIAL

O výhodách práce v stabilnej stavebnej spoločnosti nám porozprávala riaditeľka ľudských zdrojov v Doprastave Marcela Cerulíková.

Ing. MARCELA CERULÍKOVÁ

riaditeľka ľudských zdrojov a členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Aké sú hlavné výhody práce v stavebníctve pri Doprastave v porovnaní s inými firmami?

Doprastav pôsobí na trhu už 70 rokov a patrí k najväčším zamestnávateľom na slovenskom stavebnom trhu. Výhodou je, že sme slovenský zamestnávateľ a nie sme viazaný žiadnymi holdingovými pravidlami, takže vieme pružnejšie reagovať na podnety okolia. Naši zamestnanci sa podieľajú na výstavbe významných projektov na Slovensku, či už v oblasti ciest, železničných stavieb alebo pozemných a ekologických stavieb. Ponúkame pracovné príležitosti takmer pre všetky stavebné profesie, od remeselných až po manažérske.

Koho hľadáme? Zistite TU

FOTO: Doprastav

Zapájaním sa do stavebnej činnosti v zahraničí umožňujeme našim zamestnancom získavať skúsenosti aj na zahraničných projektoch. Bezplatné vzdelávanie a profesijný rozvoj zamestnancov sú u nás bežné. Naši zamestnanci veľmi oceňujú stabilitu a istotu zamestnania, ktorú im Doprastav poskytuje.

Existuje v Doprastave program pre rozvoj a podporu absolventov?

Na základe poznania individuálnych schopností a ambícií dostanú u nás absolventi príležitosť pracovať v oblasti, ktorú si zvolia, a pod odborným vedením premieňajú vedomosti na prax. Prvé pracovné skúsenosti môžu byť tým, čo mladého človeka presvedčí, aby zostal pracovať v oblasti, ktorú vyštudoval. Veľmi dôležitá, aj keď občas medzigeneračne náročnejšia, je efektívna komunikácia medzi absolventom a manažérom. Tak môžeme pre absolventa nájsť pracovnú pozíciu, ktorá ho bude napĺňať.

Aké sú možnosti postupu a rastu pre zamestnancov v Doprastave?

Naša spoločnosť dlhodobo preferuje obsadzovanie kľúčových riadiacich a odborných profesií z radov vlastných zamestnancov. Vnímame to ako najefektívnejšiu cestu. Na ilustráciu môžem uviesť príklad: Príbeh nášho generálneho riaditeľa sa začal tým, že do Doprastavu nastúpil ako čerstvý absolvent a strávil tu celý svoj pracovný život. Prešiel pozíciami ako asistent stavbyvedúceho, stavbyvedúci, vedúci strediska, neskôr pôsobil ako riaditeľ Závodu vo Zvolene a následne bol vymenovaný za generálneho riaditeľa.

Chcete sa stať súčasťou nášho tímu?

Akým spôsobom podporujete work-life balance svojich zamestnancov?

Uvedomujeme si, aké je dôležité udržiavať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom a cítiť sa spokojný v práci. Je to jediná cesta, ak chceme mať dlhodobo výkonných a angažovaných zamestnancov. Snažíme sa pracovnú vyťaženosť vyvažovať športovými, kultúrnymi, či spoločenskými podujatiami.

Využívame tiež flexibilnú pracovnú dobu a možnosť pracovať na skrátený úväzok, ktorý vieme nastaviť podľa individuálnych potrieb. Zamestnancom poskytujeme platené voľné dni, ktoré môžu využiť podľa svojho uváženia. Pre rodičov starajúcich sa o deti poskytujeme dodatočnú dovolenku. Obľúbeným je tiež príspevok na rekreáciu a v nepredvídateľných ťažkých životných situáciách zamestnancom pomôžeme príspevkom zo sociálneho fondu.

Akým spôsobom podporujete diverzitu a inklúziu na pracovisku?

Pri vytváraní pracovného prostredia dbáme na princípy rovnosti a nediskriminácie z akýchkoľvek dôvodov. Veľa našich zamestnancov pracuje v spoločnosti celý pracovný život a teda sú vekovo starší. Naopak pri prijímaní nových pracovníkov dávame priestor mladým absolventom bez praxe. Na pracovisku sa stretávame všetci, bez ohľadu na naše vzdelanie, vek, pohlavie, názory, či inú rozdielnosť.

Next article