Skip to main content
Domovská stránka » Rodina » NEPODCEŇUJME PIGMENTOVÉ ZNAMIENKA
Rodina

NEPODCEŇUJME PIGMENTOVÉ ZNAMIENKA

Článok vznikol v spolupráci s
Článok vznikol v spolupráci s

MUDr. SLAVOMÍR URBANČEK, PhD.

prednosta

Dermatovenerologická klinika SZU
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Napriek širokej dostupnosti kvalitných informáci v tlači, rozhlase, televízii či na internete nemá skupina onkologických chorôb – kožných nádorov – klesajúci trend. Práve naopak, má stále stúpajúci trend. Časť pacientov prichádza navyše v pokročilých štádiách. Pritom nádory kože sú na rozdiel od iných typov nádorov hneď od svojho vzniku každodenne prístupné ľudskému oku.

AKO SA ROZDEĽUJÚ KOŽNÉ NÁDORY

Kožné nádory možno zjednodušene rozdeliť na dve hlavné skupiny: melanóm a nemelanómové kožné nádory, najčastejšie bazocelulárny a spinocelulárny karcinóm. Melanóm je nádor vychádzajúci z buniek tvoriacich pigment, melanocytov. Patrí medzi najzhubnejšie nádory vôbec. Napriek tomu, že nejde o častý nádor, je najčastejšou príčinou úmrtia na kožné choroby. Počet melanómov pribúda, našťastie, na úkor včasne zachytených. Zdá sa, že preventívne kampane prinášajú ovocie.

PREVENCIA, OCHRANA AJ KONTROLA

Rizikovými skupinami sú najmä ľudia s bielym fototypom, osoby s veľkým počtom znamienok, jedinci, ktorí sa počas života opakovane spálili na slnku. Takýmto pacientom odporúčame dôslednú prevenciu, samovyšetrovanie a pravidelné kontroly u dermatológa. Pod dôslednou prevenciou myslíme nosenie pokrývky hlavy, oblečenie, používanie opaľovacích prípravkov s vyšším ochranným faktorom a nevystavovanie sa slnku počas poludňajších hodín (medzi 11.00 a 15.00 hodinou). Dermatológovia a onkológovia by určite privítali, aby sa preventívne onkodermatologické vyšetrenie stalo súčasťou štandardných preventívnych prehliadok.

PRAVIDELNÉ SLEDOVANIE ZNAMIENOK

Melanóm sa najčastejšie vyvíja zo znamienka, najčastejšie vplyvom UV žiarenia. Varovnými signálmi sú zmena farby, šírenie névu do plochy alebo do výšky, svrbenie či krvácanie. Pacientom je odporúčaný tzv. fenomén škaredého káčatka: Ak máme niekoľko znamienok a jedno z nich sa morfologicky odlišuje od ostatných, treba mu venovať pozornosť. Pri podozrení, že niečo nie je v poriadku, je potrebné bezodkladne navštíviť dermatológa, ktorý na základe klinického a dermatoskopického vyšetrenia určí ďalší postup. Niektoré pracoviská majú zriadené melanómové komisie, kde sa ďalší scenár rieši interdisciplinárne za prítomnosti dermatológa, onkológa, plastického chirurga a patológa. Podozrivá lézia sa odstráni a histologicky vyšetrí. Pri potvrdení melanómu sa vykonajú zobrazovacie vyšetrenia s cieľom stanovenia rozsahu ochorenia, tzv. staging.

MOŽNOSTI LIEČBY

Prognóza melanómu závisí od štádia ochorenia. Z tohto pohľadu sa považuje za rozhodujúci včasný záchyt melanómu. Ešte pred niekoľkými rokmi iba 5 % pacientov so vzdialenými metastázami prežívalo viac ako 5 rokov. Chemoterapia bola slabo účinná. Dobrou správou je, že sa v ostatných rokoch objavili lieky, ktoré výrazne predĺžili prežívanie pacientov. V súčasnosti máme k dispozícii dve skupiny liekov: inhibítory vnútrobunkových signálnych dráh a imunoterapeutiká. Prvé blokujú signálne dráhy v nádorových bunkách, druhé mobilizujú imunitný systém v boji proti nádoru. Všetky preparáty štatisticky významne zlepšili klinickú odpoveď v porovnaní s klasickou chemoterapiou. Vyvíjajú sa nové molekuly, testujú sa ďalšie kombinované terapie. Napriek nespochybniteľným pokrokom v liečbe zostáva prevencia navýznamnejším nástrojom. Takže buďme uvedomelí a nepodceňujme pigmentové znamienka.

Next article