Skip to main content
Domovská stránka » Rodina » MENOPAUZA: NÁROČNÉ OBDOBIE PRE ŽENU
Rodina

MENOPAUZA: NÁROČNÉ OBDOBIE PRE ŽENU

Prof. MUDr. MIROSLAV BOROVSKÝ, CSc.

Prednosta I. gynekologicko – pôrodníckej kliniky  LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo 

Obdobie okolo menopauzy je u každej ženy spojené s množstvom otázok, obáv a zmien. Prejavy klimakterického syndrómu a vaginálnej atrofie značne znižujú kvalitu jej života.

Je to však aj obdobie, kedy správnym prístupom môžeme pacientku opäť vrátiť do normálneho spoločenského života a zároveň preventívne zasiahnuť proti navonok neviditeľným nástrahám postmenopauzy (osteoporóza, kardiovaskulárne ochorenia).

WHI štúdia

Na konci 90-tych rokov sa hormonálna liečba (HL) v postmenopauze predpisovala najmä na prevenciu chronických chorôb ako osteoporóza, koronárne ochorenie srdca či demencia a predpokladalo sa, že veľké randomizované štúdie jasne potvrdia benefit liečby a vedecky tak podporia jej väčšie rozšírenie. V USA sa s týmto zámerom zorganizovala rozsiahla WHI (Women´s Health Initiative) štúdia. Dizajn a riadenie WHI štúdie boli veľmi podrobne a kvalitne vypracované, avšak prezentácia výsledkov štúdie a ich generalizácia mali za následok poškodenie žien vo veku, v ktorom je HL v praxi indikovaná a ktoré neboli vo WHI štúdii primerane zastúpené. Významným výsledkom WHI štúdie je, že účinky HL vo väčšine prípadov sú na jednotlivé orgánové systémy rôzne v závislosti od veku ženy a času od skončenia posledného fyziologického vplyvu hormónov žene vlastných pred menopauzou. Analýza podskupiny 50-ročných vo WHI štúdii, predovšetkým pre jej estrogénovú vetvu, ukázala lepšie výsledky vo vzťahu k ochoreniam srdca a všetkým príčinám úmrtí v porovnaní so staršími ženami. Bezprostredne po nevhodnom medializovaní výsledkov WHI štúdie HL prudko klesla pod vplyvom strachu z rakoviny prsníka a skepticizmu ohľadne kardiovaskulárnej protekcie HL.

Čo všetko ovplyvňuje menopauza

Začiatkom 50-ky a určite v 60-ke sa v živote ženy objavujú symptómy a riziká dysfunkcií organizmu a chorôb. Či sa identifikujú ako rutinné zhodnotenie zdravia, alebo sa odhalia v dôsledku objavenia sa s menopauzou spojených vazomotorických symptómov – všetky ovplyvňujú kvalitu a dĺžku života ženy. Zahrňujú viscerálnu obezitu, metabolický syndróm a jeho klinické súčasti – hypertenziu, diabetes a dyslipidémiu – kardiovaskulárne ochorenia, osteoporózu a osteoartritídu, sarkopéniu, pokles kognitívnych funkcií, demenciu a rakovinu. Ako tieto jednotlivé faktory účinkujú synergicky a ako sú akcelerované starnutím a ako pretrvávanie narušeného životného štýlu katalyzuje tieto procesy, to všetko iba spoznávame. Rozširujeme poznatky aj o tom, ako strata aktivity estrogénov ovplyvňuje tieto procesy a o tom, v akom čase by mohlo byť prínosným podávanie estrogénov. Hoci rozsah a komplexnosť týchto klinických zmien môže byť odstrašujúci, je isté, že menopauzálny prechod vytvára maximum možností pre identifikáciu, stabilizáciu, modifikáciu a možné zlepšenie trvania a rozsahu porúch limitujúcich kvalitu života a jeho trvanie.

Next article