Skip to main content
Domovská stránka » Rodina » KARCINÓM PĽÚC A PSYCHICKÉ POHODLIE PACIENTA
Rodina

KARCINÓM PĽÚC A PSYCHICKÉ POHODLIE PACIENTA

Článok vznikol v spolupráci s:
Slávnostné prestrihnutie ružovej stuhy ako symbol otvorenia poradne pre onkologických pacientov v trnavskej nemocnici. | Foto: Archív FNTT
Článok vznikol v spolupráci s:
Slávnostné prestrihnutie ružovej stuhy ako symbol otvorenia poradne pre onkologických pacientov v trnavskej nemocnici. | Foto: Archív FNTT

MUDr. MARIAN STREŠKO, PhD.

Prednosta Onkologickej kliniky FN Trnava

Informovanosť pacienta o jeho ochorení mu dodáva nádej, že ešte nie je nič stratené. Prečo je dôležité spájať ľudí, ktorých sa rakovina týka?

MUDr. Marian Streško, PhD. vie, že čerstvo diagnostikovaných pacientov a ich blízkych trápia otázky, na ktoré nenájdu odpoveď len počas bežných ambulantných sedení. Preto sa rozhodol podporiť projekt, ktorý im pomôže prekonať toto náročné obdobie.

Nedávno ste otvorili poradňu pre onkologických pacientov. Aký bol pre to impulz?

Poradňa pre onkologických pacientov vznikla na základe potreby lepšej informovanosti pacienta o priebehu ochorenia a liečby. Štandardne v našich ambulanciách nemáme dostatočný časový priestor pacientovi detailne vysvetliť, čo ho čaká a aké sú nežiaduce účinky liečby. Pacienti, ktorí prekonali onkologické ochorenie, majú vlastnú skúsenosť, ako sa vysporiadať so svojím ochorením. Tieto cenné rady a skúsenosti môžu odovzdávať pacientom, ktorí len vstupujú do boja s touto chorobou.

Veľmi si ceníme praktické rady, ktoré sa týkajú sociálnych dávok, sociálneho zabezpečenia, rôznych hygienických, liečebných a rehabilitačných pomôcok. Naša poradňa sa stala miestom, kde vládne priateľská atmosféra, kde sa pacienti necítia ako v nemocnici. Poradňa sa stala jedným z prostriedkov boja so strachom pacientov z onkologického ochorenia. Pacienti si uvedomujú, že toto ochorenie sa dá poraziť a vyliečení pacienti sú tým najlepším príkladom.

Pacientska poradňa pre onkologických pacientov

Akú úlohu zohráva psychická pohoda u pacienta s onkologickým ochorením?

V čase zistenia nádorového ochorenia u pacienta nastáva veľmi ťažké psychické obdobie. Pacient sa musí vysporiadať s existenčnou neistotou, uvedomuje si možnosť svojho úmrtia. Do tejto neistoty vstupujú aj ekonomická neistota a celková zmena životného spôsobu, ktorú liečba prináša. Udržanie dobrej psychickej pohody je jedným z kľúčových faktorov úspešnej liečby. Pri komunikácii s pacientom sa snažíme pacientovi čo najpodrobnejšie vysvetliť jeho situáciu a dať mu aj návod na riešenie jeho problémov.

Pacienti si uvedomujú, že toto ochorenie sa dá poraziť a vyliečení pacienti sú tým najlepším príkladom.

Veľa pacientov je vyliečiteľných z tohto ochorenia, čo dáva veľkú šancu návratu pacientov k predchádzajúcemu spôsobu života. Na udržanie psychickej pohody má veľký vplyv aj dobré rodinné zázemie. Rodinným príslušníkom sa snažíme vysvetliť hlavne ciele liečby, aby nám pomohli s udržaním psychickej pohody. Veľmi užitočná je aj podpora psychológa a psychiatra, ktorí úzko spolupracujú s našou pacientskou poradňou a sú neoddeliteľnou súčasťou komplexnej onkologickej liečby.

Pacientska poradňa pre onkologických pacientov

S akými najčastejšími problémami sa stretáva pacient s karcinómom pľúc?

Karcinóm pľúc je jedno z najčastejších onkologických ochorení na Slovensku. Postihuje predovšetkým dlhodobých fajčiarov. Pri zistení karcinómu pľúc pacient prekonáva podobné psychické problémy ako u iných onkologických ochorení. Naviac si veľa fajčiarov uvedomuje svoju chybu a svoju zodpovednosť za vzniknuté ochorenie. Tento fakt zvyšuje riziko psychickej nepohody u pacienta. Karcinóm pľúc sa môže prejavovať ako ochorenie s klinicky závažnými prejavmi, ako je dušnosť, opakujúce sa zápaly pľúc, vykašliavanie krvi, čo ešte viac zhoršuje psychický stav pacienta. Na zvládnutie týchto situácii je potrebná spolupráca pacienta, rodiny, psychológa , psychiatra a onkológa.

Pacientska aliancia NIE RAKOVINE už piaty rok obhajuje práva onkologických pacientov a poskytuje svoje poradenské služby na týchto platformách:

Next article