Skip to main content
Domovská stránka » Rodina » ALERGIA NA PRACHOVÉ ROZTOČE A JEJ LIEČBA
Rodina

ALERGIA NA PRACHOVÉ ROZTOČE A JEJ LIEČBA

Kýchanie, svrbenie nosa aj sťažené dýchanie nebo dráždivý kašeľ. Ako sa dá liečiť alergia na prachové roztoče?

Čo sú prachové roztoče a ako ich vieme identifikovať?

Roztoče bytového prachu, ako sa správne označujú, sú drobné živočíchy, ktoré patria do kmeňa článkonožcov a triedy pavúkovcov. Svojím vzhľadom pripomínajú veľmi malé pavúky či kliešte. Sú veľké približne 0,3 mm a dajú sa pozorovať aj voľným okom. Rozoznávame mnoho druhov roztočov podľa prostredia, v ktorom sa vyskytujú a žijú, pričom pre zdravého človeka nie sú škodlivé.

Roztočový alergik by nemal mať domáce zvieratá, pretože tie zvyšujú výskyt roztočov v domácnosti.

Najčastejšie sa vyskytujú v teplom, tmavom a vo vlhkom prostredí, napr. v posteli, kde sa živia odlúpenými bunkami z kože človeka. Pomerne rýchlo sa rozmnožujú. Typicky ich môžeme preto nájsť v matracoch, v čalúnenom nábytku či kobercoch. Sú typickými vyvolávateľmi alergických reakcií, pričom najčastejšie sa spájajú s prieduškovou astmou a alergickou nádchou. Alergény sa nachádzajú vo výkaloch (truse) roztočov, pričom do dnešného dňa bolo identifikovaných niekoľko desiatok druhov alergénov roztočov.

Čím sa prejavuje alergia na prachové roztoče a ako sa dá liečiť?

Prejavy alergie sú jednak z horných dýchacích ciest (vodnatý výtok, kýchanie, svrbenie nosa, neskôr pocit upchatého nosa), ako aj z dolných ciest dýchacích (kašeľ, astmatické prejavy a pod.). Ak sa roztočová alergia nelieči, časom sa príznaky zhoršujú, prípadne sa začnú objavovať aj astmatické príznaky ako sťažené dýchanie, suchý, dráždivý kašeľ, pískanie na hrudníku a iné. Neliečená alergia má výrazný negatívny vplyv na kvalitu života (poruchy spánku, zlý pracovný a školský výkon, bolesti hlavy a pod.).


Liečba pozostáva z troch postupov – režimové opatrenia, klasické antialergické lieky a alergénová imunoterapia. Režimové opatrenia sú zamerané na zníženie výskytu roztočov v domácnosti, keďže nedokážeme eliminovať kompletne roztoče z okolia človeka. Roztočový alergik by nemal mať domáce zvieratá, pretože tie zvyšujú výskyt roztočov v domácnosti. Moderné antialergické liečby (antihistaminiká a spreje do nosa) sú veľmi účinné a bezpečné, ale nedokážu alergiu na roztoče vyliečiť, len ju potláčajú a dostávajú pod kontrolu.

Jediným nástrojom, ktorý dokáže alergiu na roztoče vyliečiť, je alergénová imunoterapia. Je to postup, pri ktorom sa roztočové alergény v presnej koncentrácii podávajú pravidelne pacientovi buď v podobe tabletiek či roztokov pod jazyk, alebo v podobe injekcií podkožne. Takto dokážeme zastaviť zhoršovanie príznakov, zmierniť prejavy alergie a dokonca ju u podstatnej časti pacientov aj vyliečiť. Imunoterapia musí trvať aspoň tri roky, aby bola zaručená jej dlhodobá účinnosť a vyliečenie pacienta.

Aké sú najrizikovejšie skupiny ľudí, ktoré trpia alergiou na prachové roztoče?

Sú to jedinci s rodinnou predispozíciou na vznik alergií, ktorých prvostupňový príbuzný trpí na alergiu (rodič, súrodenec). U týchto jedincov sa spočiatku môžu objaviť alergické prejavy z tráviaceho traktu (potravinová alergia) a kože (atopický ekzém) a neskôr sa prejavy alergie presunú do dýchacieho systému. Roztočové alergény sú veľmi dôležitým faktorom, ktorý môže viesť k rozvoju prieduškovej astmy (cca 3-násobné riziko). Nemenej často sa môžu roztočové alergie vyskytovať aj s inými alergiami, napr. na pele alebo alergény zvierat. 

Na aké varovné signály si majú dať rodičia pozor?

Ak pozorujú u detí popísané príznaky ráno po prebudení, počas jesene a zimy, po pobyte v prašnom prostredí. Niekedy sa príznaky alergie môžu objaviť až s odstupom, napr. o niekoľko hodín po pobyte v prašnom prostredí. Medzi nepriame prejavy alergie na roztoče, ale aj iné alergie, môže patriť aj vysoká chorobnosť.


prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Klinika detí a dorastu JLF UK a UN Martin
Oddelenie klinickej imunológie

a alergológie UN Martin


Prečítajte si tiež MÁRIA A ADRIAN BARTALOS: AKO RODIČIA MÁME MOŽNOST VYCHOVAŤ DOBRÝCH ĽUDÍ

Next article