Skip to main content
Domovská stránka » Rodina » ALERGIA NA PRACHOVÉ ROZTOČE A JEJ LIČBA
Rodina

ALERGIA NA PRACHOVÉ ROZTOČE A JEJ LIČBA

Čo sú prachové roztoče a ako ich vieme identifikovať?

Roztoče bytového prachu, ako sa správne označujú, sú drobné živočíchy, ktoré patria do kmeňa článkonožcov a triedy pavúkovcov. Svojim vzhľadom pripomínajú veľmi malé pavúky či kliešte. Sú veľké približne 0,3 mm a dajú sa pozorovať aj voľným okom. Rozoznávame mnoho druhov roztočov podľa prostredia, v ktorom sa vyskytujú a žijú, pričom pre zdravého človeka nie sú škodlivé.

Najčastejšie sa vyskytujú v teplom, tmavom a vo vlhkom prostredí, napr. v posteli, kde sa živia odlúpenými bunkami z kože človeka. Pomerne rýchlo sa rozmnožujú. Typicky ich môžeme preto nájsť v matracoch, v čalúnenom nábytku či kobercoch. Sú typickými vyvolávateľmi alergických reakcií, pričom najčastejšie sa spájajú s prieduškovou astmou a alergickou nádchou. Alergény sa nachádzajú vo výkaloch (truse) roztočov, pričom do dnešného dňa bolo identifikovaných niekoľko desiatok druhov alergénov roztočov.

Ak sa roztočová alergia nelieči, časom sa príznaky zhoršujú, prípadne sa začnú objavovať aj astmatické príznaky.

Čím sa prejavuje alergia na prachové roztoče a ako sa dá liečiť?

Prejavy alergie sú jednak z horných dýchacích ciest (vodnatý výtok, kýchanie, svrbenie nosa, neskôr pocit upchatého nosa), ako aj z dolných ciest dýchacích (kašeľ, astmatické prejavy a pod.). Ak sa roztočová alergia nelieči, časom sa príznaky zhoršujú, prípadne sa začnú objavovať aj astmatické príznaky ako sťažené dýchanie, suchý, dráždivý kašeľ, pískanie na hrudníku a iné. Neliečená alergia
má výrazný negatívny vplyv na kvalitu života (poruchy spánku, zlý pracovný a školský výkon, bolesti hlavy a pod.).

Liečba pozostáva z troch postupov – režimové opatrenia, klasické antialergické lieky a alergénová imunoterapia. Režimové opatrenia sú zamerané na zníženie výskytu roztočov v domácnosti, keďže nedokážeme eliminovať kompletne roztoče z okolia človeka. Roztočový alergik by nemal mať domáce zvieratá, pretože tie zvyšujú výskyt roztočov v domácnosti. Moderné antialergické liečby (antihistaminiká a spreje do nosa) sú veľmi účinné a bezpečné, ale nedokážu alergiu na roztoče vyliečiť, len ju potláčajú a dostávajú pod kontrolu.

Jediným nástrojom, ktorý dokáže alergiu na roztoče vyliečiť, je alergénová imunoterapia. Je to postup, pri ktorom sa roztočové alergény v presnej koncentrácii podávajú pravidelne pacientovi buď v podobe tabletiek či roztokov pod jazyk, alebo v podobe injekcií podkožne. Takto dokážeme zastaviť zhoršovanie príznakov, zmierniť prejavy alergie a dokonca ju u podstatnej časti pacientov aj vyliečiť. Imunoterapia musí trvať aspoň tri roky, aby bola zaručená jej dlhodobá účinnosť a vyliečenie pacienta.

Aké sú najrizikovejšie skupiny ľudí, ktoré trpia alergiou na prachové roztoče?

Sú to jedinci s rodinnou predispozíciou na vznik alergií, ktorých prvostupňový príbuzný trpí na alergiu (rodič, súrodenec). U týchto jedincov sa spočiatku môžu objaviť alergické prejavy z tráviaceho traktu (potravinová alergia) a kože (atopický ekzém) a neskôr sa prejavy alergie presunú do dýchacieho systému. Roztočové alergény sú veľmi dôležitým faktorom, ktorý môže viesť k rozvoju prieduškovej astmy (cca 3-násobné riziko). Nemenej často sa môžu roztočové alergie vyskytovať aj s inými alergiami, napr. na pele alebo alergény zvierat.

Na aké varovné signály si majú dať rodičia pozor?

Ak pozorujú u detí popísané príznaky ráno po prebudení, počas jesene a zimy, po pobyte v prašnom prostredí. Niekedy sa príznaky alergie môžu objaviť až s odstupom, napr. o niekoľko hodín po pobyte v prašnom prostredí. Medzi nepriame prejavy alergie na roztoče, ale aj iné alergie, môže patriť aj vysoká chorobnosť.

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Klinika detí a dorastu JLF UK a UN Martin
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie UN Martin


Prečítajte si tiež: DETSKÁ OBEZITA A VÝŽIVA: MÁLOKEDY JE PRÍČINOU TUČNOTY VRODENÁ DISPOZÍCIA

Next article