Skip to main content
Domovská stránka » News » Úspech sa začína radosťou zo vzdelávania
inšpirácia

Úspech sa začína radosťou zo vzdelávania

V škole prežije dieťa väčšinu detstva. Vedomosti, ale najmä vzťahy s učiteľmi a spolužiakmi, či situácie, ktoré zažilo, sa do neho hlboko zapisujú.  Rovnako dôležitá ako kvalita vedomostí je i forma, akou ich získava, atmosféra, v akej sa učí a vzory správania dospelých, ktorých denne stretáva. Je čoraz dôležitejšie, aby vzdelávanie dieťaťu nielen odovzdávalo vedomosti, ale aj budovalo jeho jedinečnú osobnosť, ktorá sa orientuje v tejto dobe a dokáže si v dospelosti nájsť takú cestu, aby prežila úspešný život. Nástrojom je rešpektujúci prístup dospelého k dieťaťu, netradičný spôsob učenia i fungovania školy.

Škola pre 21. storočie
Deti sa do nej tešia. Väčšinu učiteľov zbožňujú, berú ich aj ako partnerov pre zdieľanie osobných problémov.  Sú v nej aj deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami vrátane tých s postihnutím. Vzájomnou pomocou sa obohacujú o nové pocity a sociálne zručnosti. Učitelia diskutujú so žiakmi. Žiadna otázka či názor nie je hlúpy, chyby sú základom pre zlepšenie. Učenie nie je postavené na príkazoch a zákazoch, na negatívnom tlaku a „boji s drzými žiakmi“.  Deti sa neporovnávajú so spolužiakmi, ale s vlastnými možnosťami. Spolupracujú aj so staršími a mladšími deťmi, učia sa navzájom pod dohľadom učiteľa. Teória sa spája s praxou. Súčasťou fungovania školy sú aj rodičia a ďalší aktéri z komunity vrátane miestnych firiem. Vládne tu pozitívna atmosféra, ktorá rešpektuje, rozvíja a zužitkováva individualitu dieťaťa.

Nie je to sci-fi
Na Islande nesmie žiadny žiak v škole prepadnúť. Škola musí vytvoriť také podmienky, aby sa dokázal naučiť všetko, čo v rámci možností zvládne. Väčšina detí chodí do bežných škôl, aj tie s ťažkými postihnutiami.  Je to pre všetkých prínosné.
Aj na Slovensku pribúda pedagógov, ktorí pochopili, že doterajší spôsob učenia už nie je efektívny a potrebujú podporu pri jeho zmene. Inovačné vzdelávacie centrum našej nadácie pripravilo od roku 2001 tréningy rešpektujúceho spôsobu učenia pre stovky učiteľov všetkých typov škôl. „Deti sa zrazu chcú učiť, dohodnuté pravidlá dodržiavajú aj bezo mňa a uvedomila som si, že nechodím zo školy taká vyčerpaná,“ hovorí učiteľka z Vrábľov. Zavádzanie interaktívnych tabúľ a tabletov do škôl je nevyhnutnou modernizáciou vzdelávania. Ale bez zmeny spôsobu učenia neprinesie očakávanú pridanú hodnotu.
Zmena vzdelávania je najmä v rukách riaditeľov škôl a učiteľov. Potrebujú však systematickú štátnu podporu, na ktorej sa budú podieľať rôzni aktéri. Výsledkom môžu byť školy,  v ktorých sa deti učia s radosťou a učitelia učia radi. Ak dieťa strávi minimálne desať rokov v takejto škole, má veľkú šancu prežiť svoj život úspešne.

nadacia

Next article