Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra » EVOLÚCIA PRACOVNÉHO TRHU: WORK-LIFE HARMÓNIA
Kariéra

EVOLÚCIA PRACOVNÉHO TRHU: WORK-LIFE HARMÓNIA

V spolupráci so spoločnosťou Welcome To The Jungle
V spolupráci so spoločnosťou Welcome To The Jungle

Pracovný vzťah je v určitom zmysle ako akýkoľvek iný typ vzťahu. Dlhodobo môže fungovať iba vtedy, ak doň investujú a aj z neho profitujú obe strany. Krátkozraká hra ”kto z koho” ustupuje hľadaniu rovnováhy, udržateľnosti a dlhodobého zmyslu. Rovnako ako v každom vzťahu je základom kvalitná komunikácia. 

Odvšadiaľ počúvame, že ľudia dnes už nehľadajú klasickú prácu od 9-tej do 17-tej. Tým postupne vyvíjajú čoraz väčší tlak na zamestnávateľov, aby vytvárali pracovné prostredie, v ktorom možno nájsť dlhodobé osobnostné aj profesionálne naplnenie. Občas to pôsobí ako ponosovanie alebo nutné zlo, akoby boli spoločnosti akousi obeťou vydierania zamestnancov. Ukazuje sa však, že nový prístup vo vzťahu firma – zamestnanec v konečnom dôsledku prináša osoh obom stranám.

Viera Tomčíková

Work-life harmónia trendom 

To, čo bolo ešte nedávno nutné a potrebné pre silnú spoločnosť, zabezpečoval zamestnanec svojou tvrdou prácou a nadčasmi, kde úsilie o kariérny úspech neraz viedli v dôsledku neudržateľného pracovného tempa k vyhoreniu (tak často spájaným práve s tzv. generáciou X). Ani zmena zamestnávateľa však pri opakovaní toho istého vzorca nepriniesla iný výsledok. Dnešný zamestnanec je vzdelanejší a pri hľadaní práce premýšľa a zhodnocuje zhodnocuje viacero faktorov. Hľadá zamestnanie, kde má vidinu dlhodobo udržateľnej práce. So spoločnosťou sa chce zžiť a hľadá zmysluplnosť v jej aktivitách, okrem iného napríklad aj v sfére spoločenskej zodpovednosti. Zároveň si cení svoje súkromie a v zamestnávateľovi hľadá pochopenie pre work-life harmóniu. 

Stotožnenie sa s firmou

V prípade spoločností sa novou hybnou silou stal nápad, ktorý už neprichádza len od manažmentu, ale ktorý prináša každý zamestnanec s nadšením pre projekt, poslanie a ambíciu firmy. Stotožnenie sa s firmou a jej príbehom sa tak stalo základom pre vybudovanie vzťahu medzi firmou a jej ľuďmi. A aj preto sa HR komunikácia firiem od benefitov, vnímaných už ako prirodzená súčasť starostlivosti o zamestnanca, presúva smerom k firemnej identite, kultúre a unikátnej pridanej hodnote pre zamestnanca. Čoraz väčšia dôležitosť sa prikladá systematickému a autentickému employer brandingu. HR komunikácia pritom nasleduje kandidátov do ich nového, prirodzeného prostredia technológií a multimédií a prihovára sa im jazykom, ktorému rozumejú, prostredníctvom videí či podcastov na sociálnych sieťach či vo virtuálnej realite. 

Spokojnosť na oboch stranách

Evolúcia na pracovnom trhu speje k win-win situácii, kedy spoločnosť získa zamestnanca so správnou vnútornou motiváciou, poskytne mu priestor a všetku podporu k tomu, aby svoju prácu u nich mohol robiť čo najlepšie a ochotne odovzdal spoločnosti svoje najlepšie nápady. Kandidát sa nájde v pracovnom prostredí, kde sa cíti dobre a prirodzene. Vie sa stotožniť s poslaním či produktom spoločnosti a dokáže rozvíjať svoj potenciál pre prospech firmy a samého seba. Netreba pritom zabúdať, že ani takýto ideálny vzťah nemôže trvať večne, ale to je už na inú tému.

O autorke:
Viera Tomčíková už viac ako 6 rokov pracuje v oblasti recruitingu, HR marketingu a happiness managementu. Aktuálne pôsobí ako country manažérka pre Slovensko vo Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle je pôvodne francúzska odborná mediálna spoločnosť, ktorá produkuje multiformátový obsah s cieľom inšpirovať čo najviac ľudí k úspešnej kariére a radosti z práce.

Next article