Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra » „CULTURE-DRIVEN“ SPOLOČNOSTI: ĽUDIA, KULTÚRA A ZMYSEL
ADVERTORIAL

Firmám, ktoré dookola omieľajú vety ako KPI’s, ľudské zdroje, reporty, benefity atď. odzvonilo. Dobre, tak minimálne, čo do atraktivity na pracovnom trhu. Vyššie popísaný slovník do moderných firiem už veľmi nepatrí, rovnako ako tam nepatrí cukor a bič. Naopak, ich miesto často zaberajú zmysel, vízie, prostredie, hodnoty a silná firemná kultúra.

Manažéri v nudných oblekoch sú už ochotní pomaly uznať, že firemná kultúra je dôležitá a snažia sa s kultúrou spojiť svoje vlastné uvažovanie. Robia psie kusy, aby ju namotali okolo niečoho, čo poznajú, naprílad výsledkov. Namiesto toho, aby prestali firemnú kultúru zužovať len na firemné hodnoty v onboarding korporátnej brožúrke, mohli by si konečne prečítať, že firemná kultúra je spôsob myslenia a súbor správania, ktorý definuje spôsob spolupráce,a tým aj úspech firmy.

Firemná kultúra určí váš úspech

Firmy, v ktorých súčasná generácia chce pracovať, sú firemnou kultúrou definované. Firemná kultúra určuje vnútorné správanie, obchodnú stratégiu, produkt alebo službu, úroveň zákazníckeho servisu a rating na job portáloch. Budúci zamestnanci sa s ňou buď stotožnia, alebo nie. „Culture eats strategy“. Ľudia chcú nové istoty. Nielen mzdu, ktorú im dá každáfirma. Uchádzači na trhu práce si dnes môžu vyberať. Nezabúdajte však, že vyberať si môžu aj vaši súčasní zamestnanci. To je oveľa nebezpečnejšie, ako to, že sa vám dlho nedarí nájsť projektového manažéra. Čo teda majú firmy, ktoré možno definovať pojmom Culture-Driven Companies, čiže firmy riadené cez firemnú kultúru, spoločné? Tu je 8 charakteristických znakov.

1. Autenticita

Zamestnanci vám „pri pive“ opíšu firmu rovnako, ako o sebe firma hovorí v oficiálnej komunikácii. Vnútorná i vonkajšia komunikáciasa nelíšia.

2. Zmysluplnosť

Viem, prečo som tu. Vo firme, ktorá má silnú firemnú kultúru, vám zamestnanec na „prvú šupu“ vysvetlí firemnú víziu.

3. Jednoduchosť

Jednoduchá komunikácia – buď a alebo. Všetka firemné pravidlá, vízie, misie a ciele sú komunikované pre ľudí jednoduchým jazykom. Žiadne hviezdičky či poznámky pod čiarou.

4. Šťastie v práci

Byť šťastný nie je proti pravidlám! Dnešní zamestnanci si nechcú kupovať kávu, alebo byť pod drobnohľadom dochádzkových systémov. Naopak, vyhľadávajú dôveru a sú ochotní ponúknuť zodpovednosť.

5. Fail culture

Chybuj a uč sa. Firmy, ktoré podporujú chyby, dokážu inovovať oveľa rýchlejšie ako tie, ktoré sa snažia chybám všemožne predísť. Žiadna inovácia nikdy nevznikla bez pokusu a omylu.

6. Prostredie

Firmy dbajú na to, v akom prostredí ich zamestnanci pracujú. Čistota, farby, relax zóny, zadarmo nápoje a ovocie. To nie sú rozmaznané výmysly generácie Y, to je štandard, ak chcete, aby vaši zamestnanci chodili do práce radi.

7. Redukcia hierarchie

Firmy postavené na zmysle, kultúre a dôvere medzi ľuďmi odstraňujú bariéry. Šéf je tiež len človek a má svoje úlohy. Zapadajú do firemnej stratégie úplne rovnako ako majster na výrobe.

8. Odstránenie kontroly času

Dôležitý je výsledok a nie čas odsedený v kancelárii. V prostredí, kde každý pozná svoje úlohy je jasné, že na zákazníckej linke musí byť operátor v konkrétny čas. Marketingový špecialista môže pokojne pracovať večer.

Občas sa hovorí, že firemná kultúra je definovaná tým najhorším správaním, ktoré ste ochotní tolerovať. Zamyslite sa, čo vo firemnej kultúre tolerujete vy? A chcete byť Culture-Driven firmou? Prajem vám veľa úspechov pri vytváraní zmysluplnej a funkčnej firemnej kultúry.

Autor: Petr Skondrojanis

Next article