Domovská stránka » Kariéra » AKÝM SMEROM SA UBERÁ SPOLOČNOSŤ SCHAEFFLER KYSUCE?
Kariéra

AKÝM SMEROM SA UBERÁ SPOLOČNOSŤ SCHAEFFLER KYSUCE?

Článok vznikol v spolupráci s:
Článok vznikol v spolupráci s:

Ing. JÁN KLIMKO

vedúci oddelenia výskumu a vývoja Schaeffler Kysuce
Kysucké Nové Mesto

Môžete nám, prosím, najprv priblížiť, aké produkty vyrába spoločnosť Schaeffler Kysuce?

V spoločnosti Schaeffler, ktorá patrí k popredným medzinárodným dodávateľom pre automobilový a ostatný priemysel, sa na Kysuciach vyrába pomerne široký sortiment produktov. Medzi naše výrobky patria napríklad jednoduchšie komponenty ako jednoradové a dvojradové guľôčkové ložiská, ktoré sme začali vyrábať asi pred dvadsiatimi rokmi. Neskôr sa výroba rozšírila aj o zložitejšie komponenty, ako napr. nápravové ložiská alebo produkt guľkovozávitového prevodu pre posilňovače riadenia. Zaoberáme sa však aj výrobou komplikovaných mechatronických systémov, napríklad aktívnych stabilizátorov náklonu vozidla, prevodoviek pre elektroosi alebo tzv. modular clutch aktuátorov, ktorých základná činnosť spočíva v ovládaní spojky pohonnej jednotky pre oblasť e-mobility.

Prečo skupina Schaeffler v súvislosti s realizáciou e-mobility projektov vidí veľ ký potenciál práve v kysuckom závode?

V roku 2000 sme vytvorili malú skupinu konštruktérov, ktorá postupom času zlepšovala svoje kompetencie. Naši konštruktéri tak nielen pripravovali projektovú dokumentáciu, ale neskôr ju s pomocou oddelenia simulácií začali optimalizovať a nakoniec ju aj fyzicky testovali. Postupom času sme rozšírili naše kompetencie v oblastiach aplikačného inžinierstva a projektového manažmentu. Vďaka všetkým týmto kompetenciám sme nezávislí na centrále a vieme v rámci regiónu samostatne fungovať ako súčasť centrály. Tieto kompetencie nás posunuli ďalej od mechanických k mechatronickým R&D systémom pre oblasť pohonov e-mobility.

Aké projekty plánujete v rámci rozširovania pôsobnosti v tejto oblasti?

Projekty v rámci oblasti e-mobility sa budú týkať troch možností hybridizácie. Pôjde o projekty pre tzv. P2 hybridné moduly, kedy vytvoríme dodatočnú mechatronickú pohonnú jednotku. Druhou oblasťou projektu budú tzv. hybridné prevodovky DHT, teda P3 hybridizácia. Posledná skupina týchto projektov je tzv. P4 hybridizácia, čo predstavuje vývoj kompletnej elektroosi.

R&D centrum vašej spoločnosti zastrešuje jednu z najväčších a najkomplexnejších výskumných a vývojových aktivít v rámci Slovenska. V čom spočíva komplexnosť tohto R&D centra?

V tomto centre interdisciplinárne zapojujeme tri veľké oblasti vysokoškolského štúdia, teda oblasť mechaniky, elektrotechniky a softvérového inžinierstva, ktoré integrujeme do jedného celku. Komplexnosť možno vidieť aj v jednotke elektrického pohonu vozidiel, vzhľadom na to, že sa u nás bude realizovať celý jej vývoj.

Ako sa s ohľadom na transformáciu smerom k novým spôsobom mobility menia požiadavky na zamestnancov vo vašom závode?

Neustále rozširujeme tímy v oblasti elektrotechniky a softvérového inžinierstva a nároky sa zvyšujú najmä v mechatronike, takže sa zamestnanci nemôžu orientovať iba v jednej oblasti. Zároveň sa nám rozrastá aj portfólio kompetencií o tzv. systémovú architektúru, ako aj o funkčnú bezpečnosť.

Akým spôsobom si zamestnanci rozširujú svoju kvalifikáciu v oblasti e-mobility?

Vzhľadom na to, že e-mobilita je pre nás aktuálne veľmi dôležitou témou, vytvárame pre našich inžinierov preškolovacie koncepty Fit4Mechatronics, pomocou ktorých sa im snažíme doplniť vedomosti tak, aby dosiahli už spomínané interdisciplinárne vzdelanie. Nezabúdame však ani na našich stredoškolákov a študentov vysokých škôl, ktorým pomáhame so vzdelaním pomocou praktických kurzov a programu Young Engineer.

Ďalší článok