Domovská stránka » Kariéra » AIESEC: ROZVÍJANIE LÍDERSKÝCH ZRUČNOSTÍ JE ODPOVEĎ
Kariéra

AIESEC: ROZVÍJANIE LÍDERSKÝCH ZRUČNOSTÍ JE ODPOVEĎ

Článok vznikol v spolupráci s:
Článok vznikol v spolupráci s:

SIMONA MÜLLEROVÁ

managerka pobočky AIESEC Bratislava (2020-2021)

Leadership v pracovnom prostredí znamená pozitívny vplyv na kolegov tak, aby svoju prácu vykonávali najlepším možným spôsobom – tak znie jedna zo všeobecných poučiek, ktoré vám vypľuje Google pri hľadaní slova „leadership“.

Abstraktne napísaná definícia však za sebou skrýva mnoho ďalšieho, napríklad efektívnu komunikáciu, empatiu, pozitívne zmýšľanie, sebavedomie, víziu či zodpovednosť. Tieto vlastnosti sú často vnímané ako čosi, čo je zrejme vrodené, v žiadnom stupni školstva sa im predsa veľa pozornosti nevenuje.

Napriek tomu však napríklad AIESEC, mládežnícka organizácia pôsobiaca na slovenských vysokých školách, verí, že tieto vlastnosti sa dajú získať, precvičovať a osvojiť. AIESEC je medzinárodná organizácia, ktorá rozvíja mladých po celom svete – osobnostne a profesijne.

Ako sa stať členom AIESEC?

Aby človek vstúpil do AIESEC, nemusí byť študent. Stačí, že má do 30 rokov a chuť pracovať na sebe a na rôznorodých úlohách, ktoré preveria všetky jeho schopnosti v praxi. Rozvoj mladých organizácia uskutočňuje cez realizáciu medzinárodných stáží, no keďže pandémia preverila tvorivosť a flexibilitu nás všetkých, okrem stáží už má AIESEC v portfóliu aj online podujatia, jazykové vzdelávanie a online vyučovacie hodiny na stredných školách so zahraničnými dobrovoľníkmi.

Všetky tieto aktivity zabezpečujú mladí šikovní dobrovoľníci – členovia organizácie, ktorí sa najviac učia samotnou prácou v tímoch. Okrem toho, ako sa postaviť ku content marketingu, ako zorganizovať podujatie, ako zabezpečiť logistiku stáže, ako vytvoriť partnerstvo so školou či firmou, sa členovia oboznamujú aj so zručnosťami, ktoré sa nedajú kategorizovať až tak jednoznačne – „soft skills“, alebo mäkké zručnosti. Ako prezentovať, efektívne komunikovať, pracovať v tíme, ako si rozvrhnúť čas a mnoho ďalších, ktoré sa človek nenaučí nijak inak ako praxou.

Ako sa to všetko naučiť?

Vzdelávanie členov, pomoc pri realizácii projektov, ale aj strategické usmernenie je niečo, bez čoho by takáto rôznorodá práca išla iba veľmi ťažko. Preto sú na každej pobočke AIESEC na čele rôznych oblastí ostrieľanejší viceprezidenti, ktorí sú zodpovední za financie, marketing, business development, HR a operatívu. Napriek tomu, že viceprezidenti sú taktiež dobrovoľníci, ktorí svoj čas venujú aj štúdiu na vysokej škole, veľa z nich už v mladom veku môže povedať, že viedli obchodné stretnutie s riaditeľmi škôl alebo firmami, tvorili marketingovú kampaň, pracovali s rozpočtami či sa prezentovali pred desiatkami ľudí. Netreba zabúdať, že popri týchto povinnostiach sú navyše zodpovední za vedenie ľudí vo svojich oddeleniach.

AIESEC dáva mladým ľuďom možnosť zažiť prax mimo školy na vlastnej koži. Dáva im možnosť overiť si teóriu z učebníc a pri nástupe do budúcej práce častokrát povedať: „Áno, toto poznám.“ Dobrovoľníctvo im síce nezaručí expertízu, no čo zabezpečiť dokáže, je nadšenie z učenia sa, z práce a chuť zlepšovať seba aj svoje okolie.

AIESEC pomáha ľuďom v sebe objaviť svoje ambície a dáva im nástroje, ako ich dosiahnuť s integritou. Či je to dôležité? V dobe, kedy sme často svedkami podvodov, konania, ktoré sa nedá považovať za morálne a chýbajúcej integrity vo verejnom živote, AIESEC verí, že rozvíjanie líderských zručností je odpoveď.

Ďalší článok