Domovská stránka » Diverzita a inklúzia » VEKOVÚ DIVERZITU NA PRACOVISKU PODPORÍ REŠPEKTUJÚCA KOMUNIKÁCIA
ADVERTORIAL

Téma vekovej diverzity na pracovisku sa netýka len zamestnávania starších ľudí. Ide o proaktívne vnímanie rôznorodých potrieb viacerých generácií, ktoré sa na pracovisku stretávajú.

Zuzana Kováčová

programová koordinátorka charty Diverzity

Starnutie populácie (nielen) na Slovensku je nespochybniteľným trendom – v roku 2050 bude mať takmer tretina ľudí na Slovensku viac ako 65 rokov. Fenomén starnutia sa nevyhýba ani ostatným európskym krajinám, Slovensko však za nimi výrazne zaostáva, najmä v rozvíjaní a využívaní potenciálu starších ľudí. Potvrdzuje to aj komplexný indikátor Index aktívneho starnutia, v rámci ktorého sme sa umiestnili na 21. mieste spomedzi 27 krajín EÚ.

Spoločenské stereotypy

Na Slovensku máme stereotypné a homogenizujúce vnímanie staršieho veku napriek tomu, že ide o životné obdobie, ktoré sa rozprestiera cez niekoľko dekád. Až 76 % ľudí na Slovensku vníma užitočnosť ľudí nad 55 rokov najmä v súvislosti s tým, že sa starajú o vnúčence a 58 % s tým, že opatrujú chorých či postihnutých príbuzných. „Iba necelá polovica ľudí vidí ich dôležitosť pre spoločnosť v tom, že vykonávajú platenú prácu a ešte menej (38 %) v tom, že pomáhajú riešiť problémy v obci či spoločnosti,“ uviedla sociologička Zora Bútorová z Inštitútu pre verejné otázky (IVO).

Pozitívom však je, že až polovica ľudí je presvedčených, že zamestnávatelia by mali prihliadať na vek a vytvárať vhodné podmienky pre všetky vekové skupiny, a teda uplatňovať tzv. vekovo citlivý prístup.

Čo potrebujú mladí ľudia

Potreba sebadefinovať sa a nájsť si svoju identitu, pocity veľkého tlaku zo strany okolia aj sociálnych sietí, tekuté vzťahy, dôležitosť hodnotového prístupu – to sú niektoré z charakteristických prvkov generácie Z, teda ľudí narodených medzi rokmi 1996 a 2010. „Je to generácia, ktorá dospieva v prudko sa meniacom svete, v dobe plnej kríz, preto je zrejmé, že potrebujú našu podporu. Napriek tomu sa viac ako dve tretiny týchto mladých ľudí necítia byť vypočuté,“ uviedol Tomáš Pešek z organizácie YouthWatch.

V životoch generácie Z sa veci dejú hneď, rýchlo a individualizovane. To má veľký vplyv aj na jej postoj k práci. „Zaujímavým odkazom generácie Z je aj to, že práca už nemusí byť tým, čo nás definuje a náš osobný život a voľný čas môže mať prioritu,“ dodal.

Odporúčania pre zamestnávateľov

Efektívne posilňovanie vekovej diverzity na pracovisku by malo byť založené najmä na prepájaní generácií, aby vznikal priestor na vzájomné učenie sa a medzigeneračný dialóg. Dôležité miesto má podpora rešpektujúcej komunikácie, vzdelávanie manažmentu a práca s nevedomými predsudkami už od náborového procesu. Celoživotné vzdelávanie a upskillingové či reskillingové programy, ako aj benefity, ktoré zohľadnia rozličné životné situácie, sú výrazným prvkom podpory vekovej rôznorodosti.

Ďalší článok