Domovská stránka » Diverzita a inklúzia » V DPB STAVIAME NA ROZMANITOSTI NIELEN PRACOVNÉHO PROSTREDIA
ADVERTORIAL

V Dopravnom podniku Bratislava majú zamestnancov z rôznych krajín aj prostredí. Zamestnávajú tiež ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pre všetkých sa DPB snaží zabezpečiť prívetivé prostredie prostredníctvom školení, spoločných podujatí a finančných príspevkov. Cestujúci zase ocenia pokrok na ceste k bezbariérovosti.

Boris Reichel

Head of Marketing and Communications, Dopravný podnik Bratislava

Zamestnanecké zloženie zahŕňa aj kolegov z rôznych kultúrnych a geografických prostredí, pričom zamestnávame aj ľudí z krajín mimo EÚ. Pravidelne organizujeme školenia, ktorých cieľom je pripraviť našich kolegov na prácu s rôznymi skupinami. Chceme, aby naši kolegovia boli dobre pripravení a schopní poskytnúť kvalitnú službu všetkým našim cestujúcim. Súčasťou nášho tímu je aj viac ako 100 kolegov so zdravotným znevýhodnením.

Upratovanie mestských lesov v Bratislave; Zdroj: archív DPB

Medzi obľúbené benefity patrí zľava z cestovného (ročná električenka), ktorú ponúkame aj rodinným príslušníkom, Multisport karta, výrazná zľava z ceny pri prenájme vozidiel na súkromné účely. Obľúbené sú spoločné podujatia, CSR aktivity. Myslíme aj na prvý deň prváčikov našich kolegov, preto majú rodičia deň voľna navyše. Vodičom DPB ponúkame atraktívny náborový príspevok, príspevok na bývanie, preplatenie kurzu na vodičské oprávnenie skupiny D, rozšírenie kvalifikácie na iné druhy vozidiel, platené prestoje, pomoc pri riešení mimoriadnych udalostí. 

Nováčikov sa snažíme začleňovať do kolektívu už od ich nástupu. Pre nastupujúcich vodičov sme vytvorili systém mentoringu, v ktorom sa skúsení zamestnanci delia o svoje znalosti a praktické skúsenosti. Pri vzdelávaní k zamestnancom pristupujeme individuálne a zohľadňujeme ich potreby a skúsenosti. Naši vodiči majú možnosť rozšírenia kvalifikácie aj na iné druhy vozidiel. Aj kolegom v administratíve poskytujeme prístup k odbornému vzdelávaniu a rozvojovým programom.

DPB: Deň otvorených dverí Depo Jurajov Dvor; Zdroj: archív DPB

Sme presvedčení, že pre spokojnosť zamestnancov je dôležité, aby boli informovaní, preto kladieme veľký dôraz na internú komunikáciu. Podporujeme tímovú spoluprácu a budovanie pozitívnych vzťahov medzi kolegami. Organizujeme teambuildingové aktivity a podujatia, ktoré posilňujú spolupatričnosť a kolegialitu.

Neustále hľadáme spôsoby, ako naše podujatia sprístupniť osobám s rôznym zdravotným znevýhodnením. Pri organizovaní myslíme nielen na bezbariérovosť, ale čoskoro prinesieme aj službu požičania protihlukových slúchadiel. Podujatia tak sprístupníme aj fanúšikom s poruchou autistického spektra. Navyšujeme počet bezbariérových vozidiel, vo vozidlovom parku máme od roku 2023 iba nízkopodlažné autobusy a trolejbusy. V prípade električiek je nízkopodlažná už každá druhá. Spolupracujeme aj s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a krízovými centrami v Bratislave. Na pravidelnej báze organizujeme exkurzie pre zdravotne znevýhodnených fanúšikov verejnej dopravy.

Ďalší článok