Domovská stránka » Diverzita a inklúzia » TÉMA DIVERZITY A INKLÚZIE NA ODBORNEJ KONFERENCII
ADVERTORIAL

V máji sa bude konať piaty ročník konferencie HeRo, ktorú organizuje vydavateľstvo Verlag Dashöfer. Zúčastniť sa môžete prezenčne, ale aj prostredníctvom online prenosu. Vydavateľstvo sa zameriava na poskytovanie odborných informácií. Jeho produkty sú určené pre profesionálov a manažérov z oblastí daní a účtovníctva, personalistiky, vedenia firmy, výroby, stavebníctva, strojárstva, ekológie či školstva.

Ing. Zuzana Cmorejová

manažér vzdelávania vydavateľstva Verlag Dashöfer, s. r. o.

Už piaty rok sa snažíme vytvoriť jedinečné podujatie určené personalistom a vedúcim pracovníkom. Tematicky prepájame odborné informácie s aktuálnymi trendami a príkladmi z praxe. Programovo je konferencia zložená z viacerých blokov, pričom reflektuje aktuálne dianie a očakávané trendy. Často otvárame populárne témy, ale i témy, o ktorých by sa v spoločnostiach malo hovoriť viac. V neposlednom rade je to skvelá príležitosť stretnúť komunitu HRdinov, diskutovať, pýtať sa, inšpirovať sa…

Zdroj: archív Verlag Dashӧfer

Tému diverzity a inklúzie sme tento rok zaradili ako samostatný blok konferencie. Je to téma, ktorá rezonuje celou spoločnosťou. O diverzite a inklúzii je potrebné hovoriť, ale čo je podstatnejšie, je jej akceptovanie v každodennom živote firmy. Diverzita predstavuje kľúčový prvok firemnej kultúry každej spoločnosti. Každý z nás je jedinečný. Inakosť vo firmách nemá byť problémom, práve naopak. Prostredníctvom rozmanitosti vieme vnímať a rozvíjať talenty, následne prostredníctvom práce s nimi vytvárať funkčné a heterogénne prostredie.

Ďalším príkladom je koncept reverzného mentoringu, využitím ktorého vieme vo firmách premeniť generačnú diverzitu na výhodu.

4. Ročník HeRo 2023; Zdroj: YouTube

Program konferencie sa snažíme prispôsobovať aktuálny témam, ale aj očakávaným výzvam do budúcna. Okrem spomínanej diverzity je určite veľkou témou umelá inteligencia, ktorá vstupuje do všetkých HR procesov. Vzhľadom na aktuálny stav na pracovnom trhu bude náročné nájsť nových kvalitných zamestnancov a udržať existujúcich. Výzvou bude tiež udržať krok s dynamickým legislatívnym prostredím a novými povinnosťami, akými je aj ESG.

Počas dvojdňového podujatia hero.dashofer.sk máte možnosť vypočuť si 29 prednášok od 26-tich spíkrov. Prednášky sú rozdelené do 8 blokov: Diverzita, Firemná kultúra, HR dáta, Recruiting, Vzdelávanie, Benefity, Právo a legislatíva, Psychológia v HR. Inšpiratívne je určite samotné prostredie a komunita personalistov, v ktorej sa budete zaručene cítiť príjemne.

Ďalší článok