Skip to main content
Domovská stránka » Diverzita a inklúzia » TALENTY MAJÚ DVERE OTVORENÉ, PODPORA NOVÁČIKOV JE SAMOZREJMÁ
ADVERTORIAL

V spoločnosti Zurich Insurance Company Ltd. na nových zamestnancov čaká celá škála príležitostí, podporných programov a kurzov, ktoré im pomáhajú čo najrýchlešie sa adaptovať.

Karolína Csenkeyová

Communications & PR officer, Zurich Insurance Company Ltd.

Dvere tam má otvorené každý, kto prejaví talent. Pracovníci z dvadsiatky krajín sú silnou stránkou spoločnosti.

Ako vytvárate inkluzívne pracovné prostredie pre zamestnancov?

Nováčikom pomáhame získať skúsenosti prostredníctvom vzdelávacích programov a podpory. Načúvame požiadavkám zamestnancov, príkladom je „magic box“, platforma pre ich nápady, ktoré zhodnotí a implementuje manažment.

Aké príležitosti poskytujete mladým vstupujúcim do oblasti IT?

Ponúkame stáže zamerané na poistnú matematiku a dátovú vedu, ktoré študentom umožňujú získať skúsenosti. Interný rotačný program prispieva k získaniu vedomostí z rôznych oblastí vrátane manažmentu, poskytujeme zahraničné pracovné príležitosti a organizujeme teambuildingy. Pri nástupe do zamestnania organizujeme vstupný program s informáciami o spoločnosti.

Používame interný Facebook (workplace), ponúkame mentorské a vzdelávacie programy, účasť na medzinárodných programoch a kurzoch.

Ako pristupujete k potrebám a preferenciám generácie Z?

Generácia Z ocení flexibilný pracovný čas, home office, teleprácu a možnosť pracovať zo zahraničia 25 dní do roka v rámci EÚ. Firma vie zabezpečiť vybavenie domácej kancelárie. Na pracovisku máme stolný futbal, PlayStation, klavír, knižnicu. Náš interný chat GPT uľahčuje prácu a chráni firemné údaje. Naši zamestnanci sa angažujú v CSR a green tímoch.

Zdroj: archív ZIC

A čo inovácie a programy na dosiahnutie efektívnej spolupráce s mladšími ľuďmi v tíme?

Používame interný Facebook, ponúkame mentorské a vzdelávacie programy, účasť na medzinárodných programoch a kurzoch. Absolventi môžu byť súčasťou inovačného programu zlepšujúceho komunikáciu, v rámci neho pracujú na projekte s manažérmi a objavujú svoje silné stránky. „Buddy“ systém zase pomáha nováčikom a spočíva v pridelení skúsenejšieho kolegu, ktorý im je k dispozícii na odpovedanie otázok týkajúcich sa nástupu, procesov a fungovania firmy.

Ako podporujete zapojenie žien do technologických oblastí?

Plne podporujeme ženy v IT a spolupracujeme s občianskym združením Aj Ty v IT s cieľom posilnenia digitálnej gramotnosti u dievčat a žien na Slovensku. Poskytujeme im finančný grant a znalosti od našich zamestnancov, napr. v programovaní. Sledujeme štatistiku zastúpenia žien vo firme, pracuje u nás 42 % žien, z toho 19 žien je tímlíderiek. Snažíme sa dosiahnuť rovnaké zastúpenie vo vedúcich pozíciách a budujeme inkluzívnu podnikovú kultúru.

Next article