Domovská stránka » Diverzita a inklúzia » ROZMANITOSŤ JE CESTA K ÚSPECHU
ADVERTORIAL

V spoločnosti Xerox nie sú diverzita, inklúzia a pocit príslušnosti len prázdne frázy. Ich dlhá história podpory diverzity sa začala pred viac ako polstoročím vďaka Josephovi C. Wilsonovi, prvému generálnemu riaditeľovi.

Peter Halmo

generálny riaditeľ Xerox Czech and Slovakia

Aj dnes v Xeroxe uznávajú, že podpora rozmanitého a inkluzívneho prostredia nie je len správna vec, ale je nevyhnutná na podporu inovácií, zvýšenie zapojenia zamestnancov aj dosiahnutie obchodného úspechu.

Ako integruje Xerox zásady diverzity a inklúzie do svojej firemnej kultúry a pracovných procesov?

Náš záväzok voči diverzite a inklúzii sa začína podporou vedenia. Naša Výkonná rada pre diverzitu skúma praktiky diverzity a poskytuje odporúčania výkonnému tímu. Máme živú sieť skupín zamestnancov, ktoré poskytujú podporu, siete a príležitosti na profesionálny rozvoj pre zamestnancov z rôznych prostredí.

Rozmanitá pracovná sila podporuje kreativitu, hnacie inovácie a vedie k lepším obchodným výsledkom.

Aké konkrétne opatrenia má Xerox na podporu rovnakých príležitostí pre ženy, komunitu LGBTI a ďalšie marginalizované skupiny?

Naše iniciatívy posilňujú ženy cez programy na rozvoj vedenia a mentorských príležitostí. Robustné politiky zabezpečujú, aby sa LGBTI zamestnanci cítili ocenení, s podporou politík nediskriminácie. Vzdelávacie programy zvyšujú povedomie a podporujú porozumenie otázkam diverzity, vrátane školení o nevedomých predsudkoch.

Ako prispieva diverzita a inklúzia k úspechu a inováciám vo vašej spoločnosti?

Rozmanitá pracovná sila podporuje kreativitu, hnacie inovácie a vedie k lepším obchodným výsledkom. Posilňuje riešenie problémov a rozhodovanie, pričom priťahuje a udržiava top talenty. Podporuje kultúru kreativity, prijímania rizika, posúva trhovú reakciu a konkurencieschopnosť tým, že efektívne chápe a spĺňa rôznorodé potreby zákazníkov.

Zdroj: Adobe Stock

Ako sa Xerox venuje generačným rozdielom? Ako tieto rozdiely prispievajú ku konkurencieschopnosti a výkonnosti?

Vďaka porozumeniu potrebám zákazníkov rôzneho veku vyvíja Xerox produkty a služby, ktoré majú úspech u mnohých demografických skupín. Generačná diverzita podporuje adaptabilitu a odolnosť. Uznanie a ocenenie príspevkov zamestnancov naprieč generáciami zvyšuje zapojenie a retenciu. Spolupráca medzi generáciami podnecuje kreativitu a inovácie.

Aké sú vaše názory na úlohu technológie pri podpore diverzity a inklúzie vo vašej spoločnosti a v širšom kontexte Xeroxu?

Prostredníctvom práce na diaľku a flexibility, ktorú umožňujú videokonferencie a iné nástroje, sa znížia prekážky pri zamestnaní, čím sa podporuje inkluzivita pre ľudí s postihnutím. Čítačky obrazovky či softvér na rozpoznávanie reči zabezpečujú rovnaký prístup k príležitostiam. Diverzifikované platformy pre nábor, využívajúce umelú inteligenciu a slepé skríningy, minimalizujú predsudky. Zásady inkluzívneho dizajnu, zakorenené v produktoch, zabezpečujú prístupnosť pre všetkých používateľov.

Ďalší článok