Domovská stránka » Diverzita a inklúzia » GENERAČNÁ ALCHÝMIA ALEBO AKO Z VEKOVÝCH ROZDIELOV NA PRACOVISKU VYŤAŽIŤ ZLATO
Diverzita a inklúzia

GENERAČNÁ ALCHÝMIA ALEBO AKO Z VEKOVÝCH ROZDIELOV NA PRACOVISKU VYŤAŽIŤ ZLATO

Zdroj: Adobe Stock

V histórii pracovného prostredia sa súčasná dekáda vyznačuje unikátnym fenoménom. Na jednom pracovisku sa stretávajú až štyri generácie – Baby Boomers, Generácia X, mileniáli a Generácia Z. Mať multigeneračnú pracovnú silu nie je len aspektom riadenia diverzity. Správne „namiešaný“ kolektív môže byť pre organizáciu skutočným aktívom. 

Lenka Hlinková

spoluzakladateľka združenia Ženský algoritmus

Tri tipy, ako môže zamestnávateľ vyťažiť z generačných rozdielov na pracovisku maximum 

1. Vytvorte komunikačné mosty na zdieľanie vedomostí a transfer zručností 

Diverzita nefunguje bez inklúzie a na inklúziu treba pracovný kolektív pripraviť. Vzájomné porozumenie podporíte školeniami, kde sa zamestnanci učia o hodnotách, preferenciách a pracovných štýloch jednotlivých generácií.

Každá generácia má svoje silné a slabé stránky. Slabiny môžu byť vyplnené ostatnými generáciami, čo vytvára príležitosť na tzv. job shadowing, čiže vzdelávanie prostredníctvom sledovania iného zamestnanca pri vykonávaní jeho úloh, alebo systém „buddies“ na pracovisku, ktorý pomáha nováčikom dostať sa rýchlejšie do novej role. Pri mentoringu moderné firmy upúšťajú od klasického modelu kariérne staršieho mentora. Trendom je obojstranný mentoring, keď si kolegovia radia navzájom, každý v oblasti, v ktorej vyniká. Pri tejto forme nedochádza len k znalostnej výmene, prispieva aj k budovaniu vzťahov, vzájomného rešpektu a príprave nových nástupníkov. 

2. Inovujte spájaním nápadov a skúseností

Pracovné a životné skúsenosti Baby Boomer-ov a Generácie X zmiešané s inovatívnym nastavením mileniálov a Gen Z sú tou správnou kombináciou na podporu inovácií na pracovisku. 

Zdroj: Adobe Stock

Jeden zo silných pracovných stereotypov je tzv. Experience Bias (podľa SEEDS modelu z dielne Neuroleadership Institute), ktorého charakterizuje veta: „Vždy sme to robili takto a fungovalo to.“ Množstvo skúseností je na jednej strane ingrediencia, ktorú menej skúsení zamestnanci získavajú len časom, no môže viesť aj k falošnému presvedčeniu, že sa už nie je čo učiť a u starších zamestnancov tak môže vznikať averzia voči zmene či potrebe experimentovať, čo znižuje mieru inovácií. Je to práve rozmanitosť perspektív, ktorá umožňuje tímom vyberať z väčšieho množstva alternatív a robiť informované rozhodnutia. 

3. Manažment na mieru

Riadenie multigeneračného tímu si vyžaduje individuálny prístup ku každej z generácií. S prívalom mladých, technicky zručných a anglicky plynulo hovoriacich kolegov majú starší kolegovia často pocit devalvácie ich rokov práce. Generácia Baby Boomers potrebuje jasne nastavené očakávania, pracovné prostredie, v ktorom sa necíti vylúčená, a možnosti profesijného rastu, aby si zamestnanci udržali aktuálne zručnosti a nadobúdali nové. Preferujú komunikáciu tvárou v tvár.

Generácia X zas oceňuje tímovú kolaboráciu, čo môžete podporiť vytváraním multifunkčných tímov. Ich prispôsobivosť im pomáha adaptovať sa lepšie na zmeny, či už ide o nové procesy alebo nástroje. Mileniáli hľadajú zmysluplnú prácu, len flexibilita im nestačí. Potrebujú sa stotožniť s poslaním organizácie a pochopiť, ako ich práca prispieva k pozitívnej zmene. 

Potrebujeme upustiť od stavania vlastnej generácie na piedestál a vidieť v inakosti tých ostatných nielen výzvy či prekážky, ale aj príležitosti. Vtedy dokážeme nielen koexistovať, ale aj spoločne prispievať k celkovej produktivite a úspechu spoločnosti. Tolerancia nestačí – pretože tolerancia evokuje, že inakosť musíme nejako pretrpieť. Rozdiely je potrebné naučiť sa akceptovať a vnímať ich pridanú hodnotu. 

Ďalší článok