Domovská stránka » Diverzita a inklúzia » DIVERSITY PRO: FIREMNÁ STRATÉGIA DIVERZITY A INKLÚZIE
ADVERTORIAL

S víziou podporiť rovnosť príležitostí a rovnosť zaobchádzania pre všetkých ľudí na slovenskom pracovisku skupina dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z Diversity Pro už od roku 2012 šíri osvetu predovšetkým prostredníctvom výročného LGBTI+ Business Fóra. Firmy, ktoré by rady v oblasti diverzity a inklúzie urobili viac, sa naň chodia inšpirovať a podeliť o príklady dobrej praxe. Dovoľte nám zdieľať niektoré z nich!

Marek Novotný

Predseda Diversity Pro

Vyhodnotenie

Uvedomujúc si rozmanitosť každého jedného kolektívu a rozdielnu pripravenosť spoločností rozbehnúť aktívnu stratégiu diverzity a inklúzie Diversity Pro navrhuje v prvom rade využiť Index diverzity, nástroj z dielne Nadácie PontisSlovenského národného strediska pre ľudské práva, vďaka ktorému dokáže vedenie vyhodnotiť, ako na tom firma je a na ktoré oblasti diverzity by sa chcelo prioritne zamerať. 

Angažovanosť

Na to, aby podpora diverzity a inklúzie neskĺzla len do pasívneho zhodnotenia situácie, je potrebné zabezpečiť podporu vedenia, participáciu personálneho oddelenia a, samozrejme, zapojenie samotných zamestnancov a zamestnankýň. Na pevné ukotvenie stratégie diverzity a inklúzie vo firme je zásadné identifikovať sponzora spomedzi leadershipu. Úlohou personálneho oddelenia je štandardizovať potrebné zmeny aplikované vo vnútrofiremnej kultúre. Pre dlhodobú udržateľnosť je nevyhnutná aktívna angažovanosť dobrovoľníkov, v tomto prípade zamestnancov a zamestnankýň, pre ktorých je podpora diverzity a inklúzie zásadná. Týmto zamestnaneckým skupinám sa tiež hovorí employee resource groups (ERGs).

Koordinácia

Na správnu koordináciu takéhoto trojuholníka aktérov, najmä vo veľkých spoločnostiach, je vhodné pristúpiť k vytvoreniu role vedúceho či vedúcej pre diverzitu a inklúziu. Ich úlohou je aktívne pracovať na stratégii šitej na mieru v danej krajine a pre danú spoločnosť. Ich expertíza je nápomocná pri odstraňovaní diskriminácie napríklad v oblasti zamestnaneckých benefitov, pri zvýšení angažovanosti zamestnancov, pri organizácii odborných školení či spoločenských podujatí, a teda celkovom dotváraní firemnej kultúry.

Pomoc organizácií

Pri tvorbe inkluzívnej stratégie nemusí byť firma sama. Stačí sa obrátiť na organizácie, ktoré sa téme venujú. Jednou z nich je aj Charta diverzity. Ak sa firma svojim podpisom k tejto iniciatíve pripojí, vyšle signál k svojim zamestnancom a širokej verejnosti o svojom záväzku zdokonaľovať sa v tvorbe a poskytovaní inkluzívneho pracovného prostredia.

Ďalší článok