Skip to main content
Domovská stránka » Budúcnosť práce » ZRÝCHLENÝ CYKLUS ZAMESTNANCOV AKO VÝZVA AJ PRÍLEŽITOSŤ PRE MODERNÉ FIRMY
ADVERTORIAL

V krajinách OECD sa za ostatných 12 rokov zvyšuje fluktuácia. Každý piaty pracovník mení zamestnanie do troch rokov. Ľudia do 29 rokov pracujú pre jednu firmu priemerne len dva a pol roka.

Lenka Hlinková

spoluzakladateľka združenia Ženský algoritmus

Pandémia to ešte zrýchlila nutnosťou promptne zavádzať technologické riešenia a rekvalifikovať, preto za kratší koniec ťahajú ľudia s nižším vzdelaním.

Firmy sa môžu naďalej urputne snažiť udržať si profesionálov čo najdlhšie, alebo sa zmieriť s tým, že tento trend rastie globálne a nevyplýva primárne z nespokojnosti zamestnancov, ale z ich osobných ašpirácií využívať príležitosti na získanie rozličných skúseností, čím zvýšujú svoju hodnotu na trhu práce.

Trend naznačuje, že častejšie striedanie zamestnania sa stáva novým normálom.

Nepredstavuje práve pestrý životopis a rozlišovanie, čo z pracovných princípov je fixné a čo variabilné, pridanú hodnotu pre zamestnávateľa? Veď práve bohatý arzenál vedomostí a zručností prispieva k tvorbe inovácií a budovaniu konkurencieschopnosti.

Zdroj: Adobe Stock

Fluktuácia bola pre zamestnávateľov vždy strašiakom. Nesie so sebou vyššie náklady na nábor a zaškoľovanie aj riziko nižšej produktivity v dôsledku nedostatku pracovnej sily. Trend naznačuje, že častejšie striedanie zamestnania sa stáva novým normálom. Vyžaduje si adaptáciu firiem vo forme jasne stanovenej vízie, dynamického kariérneho plánu a dostatočnej autonómie pre maximálne využitie ľudského potenciálu. Nápor pri zaškoľovaní nováčikov už dnes viacerým firmám pomáha zvládať automatizované vzdelávanie, ktoré šetrí ľudské zdoje a zefektívňuje proces adaptácie, či už prostredníctvom e-learningu v kombinácii so „shadowingom“, s využitím AR/VR, alebo chatbotov poháňaných umelou inteligenciou.

Organizačný psychológ a autor Adam Grant odpozoroval, že „veľkí lídri oceňujú integritu viac než lojalitu. Lojalita je vernosť moci, prejav úcty. Integrita je však vernosť princípom a schopnosť spochybňovať príkazy, ktoré sú v rozpore s misiou firmy alebo vlastnými hodnotami“.

Next article