Skip to main content
Domovská stránka » Budúcnosť práce » DOPRASTAV: AKO VYZERÁ BUDÚCNOSŤ V STAVEBNÍCTVE
ADVERTORIAL

Stavebný priemysel je jedným z najdôležitejších odvetví a firma Doprastav, a. s., patrí medzi lídrov na slovenskom trhu už vyše niekoľko desaťročí. Na to, aká môže byť kariéra v Doprastave a ako Doprastav reaguje na výzvy budúcnosti, sme sa pýtali riaditeľky ľudských zdrojov, Ing. Marcely Cerulíkovej.

Ing. Marcela Cerulíková

riaditeľka ľudských zdrojov

Základným predpokladom úspešného kandidáta je chuť pracovať a vášeň pre stavebníctvo. Ideálny kandidát by mal samozrejme napĺňať kvalifikačné požiadavky pre konkrétnu pozíciu, či už je to vzdelanie, odbornosť, zručnosti alebo skúsenosti. Rovnako dôležité sú pre nás osobnostné vlastnosti ako napr. spoľahlivosť, cieľavedomosť.

Voľné pracovné pozície v Doprastav a.s. >

doprastav
Zdroj: archív Doprastav

Plnenie pracovných ambícií považujeme za dôležité v stabilizácii personálu, preto kľúčové pozície prednostne obsadzujeme z vlastných radov. Obvyklé kariérne cesty vedú práve od juniorských pozícií k seniorským až riadiacim a manažérskym. Absolventi majú príležitosť vypracovať sa pod vedením skúsených odborníkov na svoju vysnenú pozíciu. Osvedčilo sa nám dať niekedy šancu aj kandidátom bez skúseností v našom obore.

stavebníctvo
Zdroj: archív Doprastav

Náš technicky najzaujímavejší projekt je rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna. Stavba je vedená v komplikovanej morfológii na mostných objektoch budovaných vo výške viac ako 30 metrov. Aj preto dostala označenie „v korunách stromov“.  V Česku staviame v rámci obchvatu mesta Pardubice zavesený most cez rieku Labe, ktorý bude najväčším zaveseným mostom tohto typu v Česku.

doprastav
Zdroj: archív Doprastav

Podpora inovácií je súčasťou nášho podnikania. Bez toho by sme nepatrili medzi tých najlepších na trhu. Firma Doprastav je lídrom na trhu už 70 rokov, bola v mnohom priekopníkom a priniesla na Slovensko nové technológie vo výstavbe ciest a mostov. Aktuálne sa sústredíme najmä na skracovanie lehôt využitím prefabrikácie, informačných modelov stavieb (BIM), aktívne sledujeme technologické trendy a podporujeme rozvoj zamestnancov.

Next article