Skip to main content
Domovská stránka » Budúcnosť práce » DEUTSCHMANN: MOŽNOSŤ ROBIŤ CHYBY JE ZÁKLADOM PRE RAST VO FIRME
ADVERTORIAL

Medzinárodná špedičná spoločnosť DeutschMann Internationale Spedition, sídliaca v Trebišove, kladie veľký dôraz na kvalitné a dostupné vzdelávanie priamo vo firme. Jej zakladateľka a riaditeľka, Miriam Poništová, hovorí, že radi nechávajú ľudí robiť chyby.

Miriam Poništová

zakladateľka a riaditeľka DeutschMann Internationale Spedition

Práve vhodná práca s chybami je pre ňu predpokladom toho, aby sa ľudia na svojich pozíciách mohli zlepšovať. Aby bola súčasne zabezpečená 100% kvalita služieb pre klientov a dodávateľov, do procesu sú zapojení interní supervízori, ktorí hrajú kľúčovú úlohu predovšetkým pri zaúčaní nových zamestnancov.

deutschmann
Zdroj: archív DeutschMann

Noví zamestnanci začínajú svoj štart v spoločnosti DeutschMann intenzívnym vzdelávacím programom, ktorý trvá približne dva až tri týždne. „V prvom týždni absolvujú program ‚Vitaj vo firme‘, kde spoznávajú interné procesy a základné smernice. Tento proces prebieha individuálnym tempom každého zamestnanca. Po preštudovaní materiálov zamestnanec podpisuje, že všetkému porozumel a vie to používať,“ vysvetľuje Miriam Poništová. Následne prechádza nový zamestnanec na špecifické oblasti týkajúce sa jeho pozície, pričom sa kladie dôraz na praktické aplikácie formou rôznych zadaní a úloh pod dohľadom supervízora.

Miriam Poništová si zo svojho pôvodného povolania učiteľky priniesla do vlastnej firmy aj princíp tzv. „náčuvov“. Počas úvodného vzdelávacieho programu absolvujú noví zamestnanci pravidelné návštevy jednotlivých tímov a oddelení, pozorujú služobne starších kolegov pri práci a na konci dňa si s nimi prechádzajú situácie, ktoré riešili.

deutschmann
Zdroj: archív DeutschMann

Keďže logistický segment vyžaduje maximálnu precíznosť a kvalitu, práve možnosť vidieť a skúšať si jednotlivé situácie „nanečisto“, spraviť chyby a poučiť sa z nich počas tréningového procesu, je predpokladom toho, aby bol následne po „ostrom štarte“ nový zamestnanec pripravený zvládnuť rôzne situácie.

Vzdelávanie pokračuje aj po úvodnom zaškolení. Interná DeutschMann Akadémia zabezpečuje, aby mali všetci zamestnanci prístup k aktuálnym informáciám a smerniciam. Súčasne je vo firme zdieľaný tzv. Progres Board. Každá pozícia má svoju vlastnú cestu rozvojových možností, školení a tréningov, ktoré môžu pracovníci využívať podľa svojho tempa a ambícií. Po absolvovaní celej cesty je človek zvyčajne pripravený postúpiť na vedúcu pozíciu alebo iný post vo firme, ktorý má opäť vlastný Progres Board. Takto sa zamestnanec neustále hýbe k lepšiemu.

deutschmann

Nadriadení tak pri sledovaní toho, ako kto napreduje v rámci Progres Boardu, môžu predikovať interné kariérne posuny prirodzene, aj mimo pravidelných polročných a ročných hodnotení.

Príbeh spoločnosti DeutschMann je príkladom toho, že aj na podceňovanom východe Slovenska sa darí podnikaniu i vytváraniu atraktívnych pracovných príležitostí. Práve podpora regionálneho trhu práce je jedným z hnacích motorov firmy.

„Malo by byť samozrejmé, že ľudia nájdu zaujímavú prácu, ktorá im zároveň zabezpečí dôstojný život, v regióne, kde žijú. V našej firme neexistujú žiadne obmedzenia – nezáleží na tom, aké má človek vzdelanie či predošlé pracovné skúsenosti. Ak na sebe chce pracovať a odovzdávať kvalitnú prácu, my mu poskytneme všetky prostriedky na to, aby našiel uplatnenie práve v našej rodine DeutschMann,“ zdôrazňuje Miriam Poništová. Spolu sa tak zamestnanci, firma aj región hýbu k lepšiemu.

Vo firme pracujú napríklad bývalí kuchári, opatrovatelia, výťahoví technici či geodeti, z ktorých sú dnes skvelí disponenti a obchodníci. Toto otvorené prostredieo podporuje aj účasť starších pracovníkov, ktorí prinášajú svoje skúsenosti, a mladších, ktorí prichádzajú s novými nápadmi.

deutschmann
Zdroj: archív DeutschMann

Spoločnosť tiež kladie dôraz na technologické inovácie a adaptáciu na nové trendy, vrátane umelej inteligencie, ktorá mení pracovné procesy a prináša nové výzvy. „Musíme byť pripravení na budúcnosť a neustále sa vzdelávať, dodáva Miriam Poništová.

DeutschMann sa stal vďaka jasnej vízii a precíznym interným procesom vzorom v oblasti podnikania založeného na hodnotách rodiny a čestnosti, pričom poskytuje ľuďom na východnom Slovensku atraktívne pracovné príležitosti, ako aj prostredie pre osobný a profesionálny rozvoj. Samozrejmosťou je pre ňu aj podpora regiónu a komunity, čo vníma Miriam Poništová ako jednu zo základných zodpovedností každej firmy.

Ako zdôrazňuje, každý má v DeutschManne šancu rásť a dosiahnuť svoje kariérne ciele. „Sme tu na to, aby sme ľudí podporili, pomohli im posúvať hranice potenciálu a plniť si svoje sny,“ uzatvára.

Next article