Skip to main content
Domovská stránka » Rodina » PREVENCIA OSTEOPORÓZY: DOSTATOK POHYBU, VÁPNIKA A VITAMÍNU D
Rodina

PREVENCIA OSTEOPORÓZY: DOSTATOK POHYBU, VÁPNIKA A VITAMÍNU D

prof. MUDr. JURAJ PAYER, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

prodekan Lekárskej fakulty UK
prednosta kliniky

Osteoporóza je systémové ochorenie skeletu a vzniká nepomerom medzi kostnou novotvorbou a kostným odbúravaním.

Kosť je metabolicky aktívny orgán a približne do veku 25 rokov prevažuje kostná novotvorba nad odbúravaním. Potom na dlhšie obdobie vzniká rovnovážny vzťah medzi oboma procesmi. Novotvorbu podporujú doležité faktory, ako sú pohyb, dostatok vápnika a D vitamínu, vyhýbanie sa zvýšenému príjmu alkoholu a nikotínu. Proces rovnako možu negatívne ovplyvniť mnohé chronické ochorenia, ako aj užívanie viacerých liekov. Typickým príkladom sú glukokortikoidy.

KOHO POSTIHUJE OCHORENIE ČASTEJŠIE

Hlavným predeľom je obdobie menopauzy, tzv. prechodu. Ženské pohlavné hormóny –estrogény – veľmi potentne znižujú kostné odbúravanie. Ich náhly pokles, ktorý je typický pre menopauzu, vedie rýchlo k prevahe odbúrania nad novotvorbou, a tým sa zvyšuje riziko osteoporotických zlomenín. Vzťah poklesu mužských pohlavných hormónov – androgénov –ku kostnej hmote nie je natoľko rozhodujúci, to je aj jeden z dovodov, prečo sa osteoporóza vyskytuje častejšie u žien. Výskyt osteoporotických zlomenín, t. j. zlomenín po neadekvátnej traume v typických lokalitách, ako sú predlaktie, stavce, krčok stehnovej kosti, sa odhaduje nasledovne: každá 2 až 3 žena po 50. roku života a každý 5. muž v rovnakom veku.

PREJAVY OCHORENIA

Osteoporóza do objavenia sa zlomenín nemáva klinickú manifestáciu, preto
je často nazývaná tichým zabijakom. Zistená znížená denzita pri denzitometrickom vyšetrení i ťažšie v rutinnej praxi detekovateľná narušená kvalita kosti sú teda prvými prejavmi v danom čase nemanifestovaného ochorenia. Pokles kostnej denzity a vznik zlomenín je v podobnom vzťahu ako vysoký krvný tlak a porážka, alebo vysoký cholesterol a infarkt.

MOŽNOSTI LIEČBY

Dnes disponujeme viacerými kvalitnými liekmi, ktoré zabraňujú kostnému odbúravaniu, alebo zvyšujú kostnú novotvorbu. Všetky u nás registrované lieky vedú k zníženiu rizika osteoporotických zlomenín. Dlžka ich užívania je od 3 do 10 rokov, v priemere 5 rokov. Dĺžka závisí od individuálnej efektivity medikácie. Lieky majú rôzne formy aj intervaly aplikácie.

PREVENCIA – DOSTATOK VÁPNIKA A VITAMÍNU D

Súčasťou všetkým terapeutických i preventívnych opatrení je dostatok vápnika a vitamínu D. Kým dostatok vápnika je pomerne ľahko možné zabezpečiť stravou, v prípade potreby sa dodáva vo forme liekov alebo výživových doplnkov, situácia s vitamínom D je zložitejšia. Fyziologický zdroj – slnečné žiarenie s postupnými premenami vitamínu na aktívnu formu v pečeni a obličkách – je zvyčajne nedostatočný, najmä v zimných a jesenných mesiacoch. Z tohto dôvodu býva suplementácia vitamínu D stabilnou súčasťou prevencie a liečby osteoporózy. Vhodným variantom je podávanie aktívnych foriem vitamínu D. Pri tejto liečbe nie je potrebná následná metabolizácia v obličkách, čo je veľmi výhodné u starších ľudí a pacientov s obličkovým ochorením.

Next article