Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra » PRÁCA S VLAKMI JE KRÁSNA A MÁ VÝZNAM
Kariéra

PRÁCA S VLAKMI JE KRÁSNA A MÁ VÝZNAM

V spolupráci s ZSSK
V spolupráci s ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Je stabilným a férovým zamestnávateľom, o svojich zamestnancov sa stará a dáva im istotu. Navyše ponúka prácu, ktorá má zmysel. Ročne jeho zamestnanci prepravia viac ako 77 miliónov cestujúcich. 

Okrem konkurencieschopného platu poskytuje ZSSK svojim zamestnancom, ako každý zodpovedný zamestnávateľ, stály rast platov a množstvo benefitov už od prvého dňa nástupu do práce. Ako zdôrazňuje Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK: „Práca s vlakmi je krásna a dôležitá pre celú spoločnosť. Naši zamestnanci sú pre nás tou najdôležitejšou hodnotou.“ 

Nadštandardné benefity 

Železničná spoločnosť Slovensko poskytuje svojím zamestnanocom množstvo benefitov, medzi ktoré patrí napríklad nadštandardné finančné ohodnotenie za nadčasy, bezplatné jazykové a vzdelávacie kurzy, príspevky pri narodení detí, príspevky na regeneráciu pracovnej sily a mnohé ďalšie.

K tým najmotivujúcejším patria režijné výhody, teda neobmedzené cestovanie vlakmi v rámci Slovenska aj Českej republiky za symbolických 28 €, a to nielen pre zamestnancov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Rušňovodiči, vlakvedúci, komandujúci (koordinátori práce vlakvedúcich), strojmajstri, vedúci posunu, posunovači, vozmajstri, výhybkári aj zamestnanci údržby, teda všetci tí, ktorí pracujú v náročnom vonkajšom prostredí (elektromechanici, mechanici a zámočníci koľajových vozidiel), majú pravidelnú možnosť absolvovať rekondičné pobyty.

Práca s vlakmi je krásna a dôležitá pre celú spoločnosť. Naši zamestnanci sú pre nás tou najdôležitejšou hodnotou.

Zameranie sa na študentov 

Študentom dopravných odborov, ktorí prejavia záujem o spoluprácu, poskytuje národný dopravca možnosť absolvovania odborného praktického vyučovania na svojich pracoviskách. Spoločnosť posky- tuje štipendiá stredoškolákom, ktorí o to prejavia záujem a zapoja sa do programu „Železničné štipendium ZSSK“.

ZSSK sa tiež realizuje v duálnom vzdelávaní, v rámci ktorého si vychováva svojich budúcich zamestnancov. V rámci svojej personálnej politiky úzko spolupracuje s desiatimi strednými odbornými školami, ktoré pre ňu vychovávajú potenciálnych nových technických zamestnancov.

Ani sen stať sa rušňovodičom už nie je vzdialený, ako bol kedysi. ZSSK sa totiž snaží tam, kde je to bezpečné a zmysluplné, o zjednodušenie legislatívy pri železničiarskych profesiách. Nedávno tak vláda uvoľnila podmienky pre záujemcov o prácu rušňovodičov. Tí už nemusia mať špeciálne stredné vzdelanie, ako ho nemajú ani piloti dopravných lietadiel. Musia však splniť všetky ostatné požiadavky, ktoré sú na výkon tohto náročného, no krásneho povolania potrebné. 

Starostlivosť o zamestnancov však nespočíva len v ponúkaných osobných benefitoch. V porovnaní s minulosťou ZSSK v ostatnom čase masívne investovala do rekonštrukcie zázemia mnohých svojich prevádzok, kde zamestnanci trávia väčšinu svojho pracovného času. 

Next article