Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra » DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE VO VZDELÁVANÍ: TEKUTÉ PIESKY OKOLO NÁS
digitálna gramotnosť

DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE VO VZDELÁVANÍ: TEKUTÉ PIESKY OKOLO NÁS

Tento paradox nezamestnanosti a nedostatku pracovnej sily je celkom určite výsledkom mnohých faktorov, ja sa však zameriam iba na jeden: rozvinutá digitálna gramotnosť mladého človeka je bezmála zárukou budúceho zamestnania. Nehovorím o programátoroch, ale o digitálne gramotných lekároch, robotníkoch, učiteľoch… Áno, aj politikoch.

Čo znamená byť digitálne gramotný
Akú úlohu pri rozvoji tejto gramotnosti zohráva škola? Hneď na začiatku poviem, že ju nezaručujú ani nevylučujú počítačové hry, sťahovanie hudby a intenzívny život na sociálnych sieťach. Ide skôr o to, vedieť využívať obrovský potenciál nových technológií na tvorbu, skúmanie, učenie sa a porozumenie, kritickú analýzu a porovnávanie, spoluprácu a komunikáciu, vyjadrenie svojich potrieb a svojej osobnosti, programovanie budúceho správania zariadení, posúdenie rizík, približovanie budúcnosti.

To, že sa niekto narodí v digitálnom veku, z neho nerobí digitálne gramotného.

Kto sú títo osvietenci
Sú to takzvaní digitálni domorodci, teda naše deti, ktoré sa už narodili v digitálnom veku? Na rozdiel od nás ostatných, ktorí sme dostali nálepku digitálni prisťahovalci? Vôbec nie. To, že sa niekto narodí v digitálnom veku, z neho nerobí digitálne gramotného. Je to zručnosť a porozumenie, ktoré treba rozvíjať cieleným a veľmi dobre premysleným využívaním. Toto je chvíľa, kedy na scénu prichádza škola.

Dlhá a významná etapa života
Škola je najlepšou príležitosťou na rozvoj digitálnej gramotnosti a využívanie potenciálu nových technológií – na všetkých predmetoch, stupňoch, všetkými učiteľmi a v prospech všetkých žiakov.
Múdry a digitálne gramotný učiteľ matematiky vie, kedy a akým spôsobom využiť dynamické možnosti počítača na modelovanie a skúmanie, spoločné objavovanie a overovanie. Múdry a digitálne gramotný architekt vzdelávania budúcich učiteľov vie, že študenti sa toto všetko musia naučiť na fakultách, spolu so svojimi univerzitnými pedagógmi. A múdry a digitálne gramotný politik premýšľa, akú podporu potrebuje tento architekt, tento budúci učiteľ, jeho riaditeľka a inšpektorka, výskumníci v oblasti pedagogiky, autori učebníc a tvorcovia moderných pedagogických postupov…

Ťažiskom premeny školy v digitálnom veku sú učiteľ a jeho pedagogické postupy. Orientujme sa na digitálne nástroje na podporu učenia sa, zvedavosti, tvorivosti a všestranného rozvoja.

Čo je ťažiskom školy
Dostávam k pointe môjho želania novému školskému roku. Ťažiskom premeny školy v digitálnom veku sú učiteľ a jeho pedagogické postupy. Orientujme sa na digitálne nástroje na podporu učenia sa, zvedavosti, tvorivosti a všestranného rozvoja. Orientujme sa na také pedagogické postupy, ktoré poznajú a rešpektujú dnešný svet a premýšľajú o tom budúcom. Postupy, ktoré vtedy, kedy je to prínosné, využijú atraktívne moderné technológie, aby žiak urobil svoj objav, svoj malý veľký každodenný krok. Takto ukážeme napríklad aj rodičom, aký potenciál pre rozvoj mladých ľudí v sebe technológie nesú.
A napokon, ešte slovo k tekutým pieskom. Od projektu Infovek sme už ušli v školách dlhú cestu. Je kľukatá a duny sa neustále hýbu. Cieľ nie je na dohľad. Objavujme, učme sa od druhých, robme chyby, ale pokúšajme sa ich neopakovať. Počúvajme múdrych. A nepočúvajme digitálne negramotných, ktorí by chceli komentovať či dokonca projektovať prítomnosť technológii vo vzdelávaní.

Next article