Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra » AJ TY V IT: AKO MOTIVOVAŤ A PODPOROVAŤ DIEVČATÁ A ŽENY V IT OBLASTI?
Kariéra

AJ TY V IT: AKO MOTIVOVAŤ A PODPOROVAŤ DIEVČATÁ A ŽENY V IT OBLASTI?

Ve spolupráci so spoločnosťou Aj Ty v IT
Ve spolupráci so spoločnosťou Aj Ty v IT

Rozhovor s Petrou Kotuliakovou, zakladateľkou občianskeho združenia Aj Ty v IT o projekte a o tom, aká je situácia s dievčatami a ženami v IT na Slovensku.

Akú ste mali motiváciu pri založení občianskeho združenia Aj Ty v IT? 

Videli sme obrovské príležitosti, ktoré ponúka IT sektor a bolo nám ľúto, že tak málo dievčat a žien ich využíva. A hlavne, že o nich majú tak málo informácií. Takže primárna motivácia bola pomôcť dievčatám spoznať IT a následne pomôcť ženám presadiť sa tam. 

Aká je aktuálna situácia s dievčatami a ženami v IT na Slovensku?

Počet dievčat študujúcich IT fakulty nám rastie. Keď sme začínali, záujem dievčat o školy technického typu osciloval medzi 3 – 5 %, v súčasnosti je to už priemerne okolo 15 % z celkového počtu študentov na daných školách. Taktiež sa pomaly zväčšuje aj počet žien pracujúcich v sektore, kde na technických pozíciách pracuje vyše 12 %. Čísla to stále nie sú veľmi veľké, my sa však tešíme z postupného rastu a pracujeme na tom, aby tento trend naďalej pokračoval. V porovnaní s ostatnými krajinami Európy sa však Slovensko stále nachádza na posledných priečkach. K väčšiemu nárastu potrebujeme aj spoločenskú zmenu, prekonať predsudky o práci žien v IT a venovaní sa vlastnej kariére popri rodine. 

Čo si myslíte, prečo je tak málo žien na IT pozíciách?

Je to komplex bodov a krokov, ktoré, samozrejme, začínajú už v rodinách výchovou a pokračujú tým, ako sa k dievčatám „správa“ celý náš školský systém. Ak dievča od malička počúva, že nad technikou sa nemá trápiť, že je to pre ňu aj tak ťažké a nepochopí to, automaticky si v sebe vytvorí toto nastavenie a viac už nič ani neskúša. Tieto „dobre mienené rady“ nám robia veľa zla. Dievčatá sa tak štúdiu technických smerov cielene vyhýbajú. Keď s nimi začneme pracovať, naše prvé stretnutia sú potom často o vyvracaní „mýtov“ o tom, či je IT vhodné pre dievčatá a prečo je tomu tak. 

Akým spôsobom podporujete záujem u dievčat a žien o IT?

Vzdelávame, motivujeme inšpiratívnymi príbehmi a dospelým ženám pomáhame rozbehnúť kariéru v IT. Máme samostatné programy pre dievčatá už od 8 rokov, potom pre stredoškoláčky i dospelé ženy. Ponúkame tiež rodinné workshopy a školenia pre učiteľov. Pre každú túto skupinu vyberáme témy, ktoré sú im blízke a predstavia im technológie aj z tej „bežnejšej“, ľudskejšej stránky.

Svet jednotiek a núl je zaujímavý, kým však prídeme sem, potrebujeme ich zaujať aj využitím technológií v reálnom živote. Preto napríklad našívame svietiace LED diódy, robíme si malé semafory alebo tancujeme s Ozobotmi. Takto ich postupne privedieme k algoritmickému mysleniu. Od roku 2012, kedy sme občianske združenie založili, prešlo našimi kurzami a akadémiami už 12 tisíc žien a dievčat. Zameriavame sa pritom na celé Slovensko a aktuálnu ponuku našich kurzov môžete nájsť na našej stránke www.ajtyvit.sk. 

Majú šancu už aj ženy vyštudované v inom obore vybudovať si kariéru v IT odvetví?

Majú a máme už aj niekoľko pozitívnych príkladov žien, ktoré to dokázali. Chce to však čas a nadšenie učiť sa nové veci. A častokrát tiež odvahu vrh núť sa do úplne inej oblasti, ako sa venovali doteraz. Preto veľmi obdivujem všetky účastníčky našich akadémií, ktoré venujú svoj voľný čas štúdiu. Táto skupina si uvedomila, že ak chcú mať aj v budúcnosti zaujímavú a dobre hodnotenú prácu, bez technológií je to takmer nemožné. 

Next article